top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Điểm tin Home Office - Ngày 29/7/20201. Trung tâm dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, lăn tay chụp hình hiện đang MỞ cho hồ sơ đã nộp 'submitted application' đến tháng 6.


2. Từ ngày 3/8/2020, có THÊM 7 điểm dịch vụ mở cửa lại để tiếp nhận hồ sơ và lăn tay chụp hình.


3. Bộ Nội vụ gia hạn THÊM thời gian thêm thời gian 1 tháng đến ngày 31/8/2020 cho những người hết hạn visa từ ngày 24/1/2020 đến trước ngày 31/7/2020.


4. Những ai có visa hết hạn từ ngày 24/1/2020 - 31/7/2020, nếu chưa nộp hồ sơ để gia hạn thì sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư. NHƯNG từ ngày 1/8 bạn bắt buộc phải nộp hồ sơ gia hạn.


5. Những ai có ý định về hẳn mà không thể rời Anh trước ngày 31/8/2020 thì CẦN phải liên lạc với Coronavirus Immigration Team để yêu cầu thêm thời gian 'exceptional indemnity'.


Liên hệ tư vấn: 020 3923 9188 - Luật sư Lani Nguyễn
7 views0 comments

Hozzászólások


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page