top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

7 sự thật từ thống kê mới nhất về tị nạn Anh Quốc trong năm 2020

Bài viết này mô tả 7 sự thật về tị nạn Anh Quốc dựa trên thống kê của Chính phủ Anh về báo cáo Di trú mới nhất, cho đến thời điểm gần nhất từ tháng 9 năm 2020.  1. 31,752 hồ sơ tị nạn Anh Quốc (phần lớn từ Iran, Albania, Iraq, Eritrea và Sudan) đã được nộp tại UK từ năm kết thúc vào tháng 9 năm 2020, tăng 8% so với năm trước, mặc dù con số mới nhất đã bị ảnh hưởng từ COVID-19.

  2. 49% quyết định đầu tiên trong năm tính đến tháng 9 năm 2020, đã có 12,984 người được cấp quyền được bảo vệ tại UK qua hệ thống tị nạn hoặc chương trình trước định cư, chiếm 33%, thấp hơn năm trước.

  3. Tỷ lệ kháng cáo cho hồ sơ tị nạn là 44% tính đến tháng 9 năm 2020, tăng khoảng 43% so với năm trước. Trong đó, tỷ lệ kháng cáo thành công trong thập kỷ qua đã tăng lên đáng kể, tăng đến 29% vào năm 2010 và tăng lên 40% trong 2 năm vừa qua.

  4. 62,909* người xin tị nạn Anh Quốc đã được chính phủ hỗ trợ, con số này đã tiếp tục tăng lên từ năm 2012.

  5. Có 2,795 hồ sơ từ các trẻ em không có người lớn đi kèm, thấp hơn 23% so với năm trước, chiến khoảng 10% trong tổng số hồ sơ xin tị nạn tại Anh. Trong số đó, 81% đã được cập quyền bảo vệ tại UK.

  6. 990 người đã bị bắt giữ tại các trung tâm loại bỏ nhập cư tính đến tháng 9 năm 2020, trong đó có 565 người đang xin tị nạn, thấp hơn 46% so với năm trước.

  7. Có khoảng 480 trẻ em không có người lớn đi kèm đã bị đưa tới các nơi khác ở Châu Âu chiếu theo Section 67 điều luật 2016 (thường được biệt đến là ‘the Dubs Amendment’).

* con số này bao gồm người được hỗ trợ từ Section 95, Section 4 và Section 98 theo điều luật Di trú năm 1999


Bài viết phân tích dựa theo công bố của Refugee Council UK về xin tị nạn tại Anh Quốc:Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com | Info@alstern.co.uk

​Điện thoại: +44 020 3923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

3 views0 comments

Comments


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page