top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Chính phủ có nên suy nghĩ lại về mức phí trở một thành công dân cho trẻ em?


Tòa án tối cao đã bác bỏ một thách thức đối với mức phí mà chính phủ đã quy định đăng ký trở thành một công dân Anh cho trẻ em. Hiện tại mức phí là £1,012 đối với trẻ em, điều này vượt quá mức chi trả của nhiều gia đình do đó nhiều đứa trẻ đã bị từ chối mặc dù đủ điều kiện để trở thành một công dân Anh. Trong một phiên toà giữa R(O(a minor) v Secretery of State for the Home Department [2022] UKSC3 ( Trẻ vị thành niên và thư kí Bộ Nội Vụ ), kết quả được đưa ra bởi thẩm phán Lord Hodge là chấp thuận về việc xem xét lại mức phí này.


Sự Thật

Có hai trường hợp yêu cầu bồi thường. Đầu tiên, có một đứa trẻ tên O, người đủ điều kiện nhập quốc tịch Anh vì đã sống ở Anh mười năm nhưng mẹ của em không đủ khả năng chi tr tiền phí vì bà là mẹ đơn thân và đang nhận trợ cấp phúc lợi. Đối một người ở trường hợp đó họ không thể tiết kiệm đủ tiền để trả một khoản phí hơn £1,000 để đăng ký cho con họ trở thành công dân.


Trường hợp thứ hai, một tổ chức nhỏ có tên PRCBC, luôn giúp đỡ những trẻ em bị lỡ mất viêc trở thành công dân và họ còn trợ giúp đối với từng trường hợp để củng cố thêm kiến thức và training họ cùng với tổ chức Ân xá quốc tế.


Điều luật

Đạo luật Quốc tịch Anh năm 1981 luôn cho phép chính phủ thu phí đăng ký trở thành công dân Anh. Ban đầu phí chỉ có 35 bảng Anh. Sau đó phí này ngày một tăng lên tới £ 1,012, so với chi phí xử lý ước tính là £372.


Danh sách đầy đủ các yếu tố mà Bộ trưởng Nội vụ có thể xem xét trong việc ấn định mức phí hiện được quy định trong mục 68 (9) của Đạo luật Nhập cư 2014 như sau:


(a) Chi phí thực hiện chức năng

(b) Chí phí thực hiện bất kì chức năng nào khác liên quan đến nhập cư quốc tịch

(c) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(d) Phí được thi bởi chính phủ

(e) Bất kì thoả thuận quốc tế nào


Phó chủ tịch toà án Lorde Hodge đã nói trong đoạn 17 rằng “Quốc hội đã trao quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao quy định mức phí cho các đơn xin nhập quốc tịch Anh ở mức vượt quá chi phí xử lý đơn liên quan”. Vụ kiện của Bộ Nội vụ về cơ bản đây là một câu trả lời đầy đủ cho thách thức pháp lý.


Đối với trường hợp của đứa trẻ tên O và PRCBC là các quy định được chỉ định chính xác là trái với pháp luật bởi vì chi phí quá cao đã làm “ mất quyền cơ bản theo bộ luật để trở thành công dân Anh.


Kết Quả

Phó chủ tịch toà án Lorde Hogde đã kết thúc phán quyết của mình bằng cách thẳng thắn cảm ơn các đội pháp lý cho những người kháng cáo và Bộ Nội vụ, sau đó chỉ trích nỗ lực của Tổ chức Ân xá Quốc tế nhằm đưa ra nhiều lập luận mới khác nhau.


Đối với mức gía hiện tại là £ 1,012, chúng ta có thể hy vọng rằng Bộ Nội vụ sẽ suy nghĩ lại về việc đặt lại các khoản phí này cho trẻ em để họ có thể chi trả được muốn nếu trở thành công dân Anh. Hãy cùng đồng hành cùng Visa


Nguồn: COLIN YEO

R(O(a minor) v Secretery of State for the Home Department


Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com ​

Email: Info@alstern.co.uk

Điện thoại: 0203 923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

5 views0 comments

Commentaires


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page