top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Covid-19: Hướng dẫn cho các tổ chức giáo dục, người nhập cư và học sinh, sinh viên ngắn hạn

Quyền hạn tạm thời trong thời kì Covid - 19

Có 1 số thay đổi ở ban bố mới trong hướng dẫn cho các tổ chức giáo dục người nhập cư và sinh viên ngắn hạn. Cụ thể như sau:


  • Ở mục 2.11: Các tổ chức giáo giáo dục không bắt buộc phải rút lại tài trợ nếu một sinh viên hiện tại không thể quay trở lại Vương quốc Anh do hạn chế về vấn đề di chuyển. Các tổ chức giáo dục có thể tiếp tục các phương án phục vụ học trực tuyến cho những học sinh sinh viên đang ở bên ngoài nước Anh, nhưng sẽ chuyển sang học trực tiếp tại Anh trước 30/6/2022. Có thể thấy, hạn cuối mà yêu cầu học sinh, sinh viên chuyển sang học trực tuyến đã được thay đổi sang 30/6/2002.


  • Mục 2.16 được bổ sung vào, với nội dung như sau: Nếu bất kì đâu tại Vương Quốc Anh đưa ra quyết định dừng việc học trực tiếp, học trực tuyến sẽ được cho phép trong thời gian quyết định có hiệu lực nhằm trách việc tiếp xúc gần lây lan dịch bệnh.


  • Mục 2.17: Việc học kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến yêu câu học sinh, sinh viên phải có mặt tại UK 1 số buổi học nhất định để tham gia trực tiếp. Vì vậy, các cơ sở giáo dục có thể cho phép học sinh, sinh viên học hỗn hợp cho tới ngày 30/6/2022. Thời hạn này được thay đổi để phù hợp với mục 2.16 vừa được bổ sung.


  • Ở mục 2.19: Sinh viên theo học trực tuyến hoặc học kết hợp yêu cầu phải học tối thiếu 15 giờ mỗi tuần kể từ ngày 27/9/2021. Tương tự, điều khoản này được áp dụng cho tới ngày 30/6/2022.


  • 3.2: Học sinh, sinh viên quốc tế mới, đủ điểu kiện, du học theo lộ trình du học sinh phổ thông hoặc trẻ em, nhưng không thể tới Anh vì lí do dịch bệnh, sẽ được tham gia học trực tuyến từ xa. Tương tự, thời gian muộn nhất mà học sinh, sinh viên đó phải có mặt tại Anh cũng được điều chỉnh thành 30/6/2022.


  • Tương tự với mục 3.5, học sinh, sinh viên đang theo học hoặc mong muốn tiếp tục học có thể học theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến kể từ 27/9/2021 đến 30/6/2022.


  • Mục 3.9 được đổi sang 3.10: Điều chỉnh quyền hạn đăng ký với cảnh sát để làm rõ rằng quyền hạn này áp dụng cho cả quyền định cư và quyền nhập cảnh.


  • 3.12 cho phép sinh viên có thể làm việc mà không bị giới hạn số giờ làm việc là không quá 20 giờ một tuần nếu sinh viên đó làm việc trực tiếp cho NHS trong những ngành nghề được quy định. Từ “trực tiếp” được bổ sung để làm rõ ý cho điều mục.


  • 3.25: học sinh, sinh viên bắt đầu chương trình học kéo dài 12 tháng hoặc ngắn hơn, vào mùa thu 2021 hoặc mùa xuân 2022 thông qua hình thức học trực tuyến phải nhập cảnh vào Anh trước thời hạn quy định. Thời hạn đc điều chỉnh thành 30/6/2022.


  • Tại mục 3.27: học sinh, sinh viên đang học chương trình học kéo dài hơn 12 tháng sẽ được đảm bảo tốt nghiệp kể cả trong điều kiện học trực tuyến, với bất kì chương trình học nào diễn ra từ 27/9/2021 đến 30/6/2022. Tuy nhiên, trong trường hợp giấy phép của học sinh hết hạn trước 30/6/2022 thì học sinh, sinh viên đó phải nhập cảnh trước khi giấy phép này hết hạn thay vì nhập cảnh trước 30/6/2022. Như vậy, thời hạn hiệu lực đã được thay đổi sang 30/6/2022.


Có thể thấy, những thay đổi này là để phù hợp với tình hình Covid mới. Du học sinh, sinh viên có thể bắt đầu hoặc tiếp tục học tại Anh Quốc qua hình thức trực tuyến hoặc hỗn hợp trong tình hình dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi với thời hạn nêu trên.

Để cập nhật các thông tin mới nhất về Luật nhập cư Anh và tin tức về pháp luật, hãy đồng hành cùng Visa Anh Quốc trong những bài viết sắp tới nhé!Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com ​

Email: Info@alstern.co.uk

Điện thoại: 0203 923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

2 views0 comments

Comments


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page