top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Gánh Nặng Thuế Được Giảm Tải Cho Trẻ Em Tị Nạn.

Thông qua bản tóm tắt mới nhất của Luật sư Tome Royson về phiên toà vụ R (DK) v HMRC .Một trong những quyết định quan trọng về quyền của người dân tị nạn chính là được hỗ trợ tài chính cho trẻ em. Toà án phúc thẩm ở Anh và xứ Wales đã đồng ý cùng với các cộng sự của họ tại Scotland rằng những người dân tị nạn có thể dưa ra các yêu cầu khấu trừ thuế cho trẻ em.


Một ví dụ chỉ ra rằng: Một anh chàng người Sri Lanka xin tị nạn vào tháng 12/2019 và 10 năm sau đó anh chàng được chấp nhận dưới diện tị nạn sau 3 lần từ chối.


Anh ta đã nộp đơn xin khấu trừ thuế trẻ em cho con trai anh ta, hiện đã 18 tuổi và đã bỏ học nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn trong thời gian đợi xét duyệt dạng tị nạn của anh chàng người Sri lanka. Anh ta dựa vào quy định 3 của quy định Thuế nhập cư năm 2003 như sau:


Trường hợp một người đã nộp đơn xin tị nạn với tư cách là người tị nạn trong năm đầu tiên, người đó không được hưởng các khoản thuế, tùy thuộc vào các khoản như sau:


(-) Nếu người đó:

  • (a) Đã được Bộ trưởng ghi nhận là người tị nạn hoặc đã được phép nghỉ phép theo diện 67.

  • (b) Yêu cầu khấu trừ thuế trong vòng một tháng kể từ khi nhận được thông báo là người tị nạn.

(-) Người đó sẽ được coi là đã yêu cầu khấu trừ thuế:

  • Vào ngày anh ta nộp đơn xin tị nạn.


Nói cách khác bạn có thể yêu cầu một khoản tiền được tính từ ngày bạn xin tị nạn bởi trước đó bạn đã là người tị nạn và phải được hưởng các quyền lợi - và việc đó cần mất 1 thời gian để bộ nội vụ xét duyệt. Theo điều 7 của đạo luật phúc lợi 2021 Phiên toà xét xử của anh chàng Sri Lanka DK diễn ra như sau:


  • Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, Tòa án của Session Outer House ở Scotland xét xử vụ Adnan and Adnan v HMRC đã quyết định rằng các khiếu nại về tín dụng thuế trẻ em bị hạn chế vẫn có thể xảy ra ở Adnan, Petitioners.

  • Vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, Tòa án cấp cao ở Anh và xứ Wales đã đồng ý tuân theo quyết định của sở ngoại vụ, trên cơ sở rằng sẽ tốt nếu luật về lợi ích của toàn Vương quốc Anh giống nhau trên toàn Vương quốc Anh, mặc dù có “một số nghi ngờ”.

  • Vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nội vụ ở Scotland đã giữ nguyên quyết định của Tòa án Bên ngoài, ghi nhận những nghi ngờ của Tòa án Tối cao nhưng đưa ra lý do chi tiết tại sao "kết quả là đúng đắn".

  • Vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, đơn kháng cáo của DK đã được xét xử tại Tòa án phúc thẩm ở Anh và xứ Wales.

Điều quan trọng nhất là phải nộp đơn trong vòng 1 tháng kể từ ngày được cấp quy chế tị nạn. Nhóm hành động cho Trẻ Em Nghèo Đói có hướng dẫn từng bước và các nguồn lực để giúp và cố vấn cho người dân tị nạn nếu có yêu cầu tại trang web: Link


Nguồn: R (DK) v HMRC
Adnan and Adnan v HMRC
CJ. MCKINNEY

Để cập nhật các thông tin mới nhất về Luật nhập cư Anh và tin tức về pháp luật, hãy đồng hành cùng Visa Anh Quốc trong những bài viết sắp tới nhé!


Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com | Info@alstern.co.uk

​Điện thoại: 0203 923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

3 views0 comments

Kommentare


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page