top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

KHÔNG THỂ TRỤC XUẤT NGƯỜI XIN TỊ NẠN ĐẾN RWANDA

Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2023, Tòa phúc thẩm chỉ ra rằng kế hoạch Rwanda vi phạm pháp luật vì Rwanda không phải là một quốc gia thứ ba an toàn.


RWANDA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT QUỐC GIA THỨ BA AN TOÀN


Ông Geoffrey Vos và Thẩm phán Lord Justice Underhill đưa ra những phán quyết riêng biệt. Đọc cùng nhau, quyết định của họ là các khuyết điểm trong hệ thống tị nạn Rwanda có nghĩa là có căn cứ đáng kể để tin rằng có một nguy cơ thực sự rằng những người được gửi đến Rwanda sẽ bị trả về quê hương nơi họ đối mặt với sự hành hạ hoặc những hình phạt không nhân đạo khác, trong khi thực tế họ có lý lẽ tốt cho việc xin tị nạn.


Điều này có nghĩa là kế hoạch Rwanda vi phạm Điều 3 của ECHR (Luật Nhân Quyền châu Âu), cụ thể hơn là bài kiểm tra được nêu trong vụ Soering v United Kingdom (1989) 11 E.H.R.R. 439, trong đó quyết định hoặc chính sách có đi ngược lại với Điều 3 nếu có căn cứ đáng kể để tin rằng nó sẽ khiến những người tìm kiếm tỵ nạn phải đối mặt với nguy cơ thực sự bị hành hạ theo Điều 3.


QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ PHÚC THẨM


Phán quyết của Tòa án Phúc Thẩm là quyết định của Tòa án Cấp Cao rằng Rwanda là một quốc gia thứ ba an toàn đã bị huỷ bỏ, và cho đến khi các khuyết điểm trong quá trình xử lý yêu sách tị nạn của Rwanda được khắc phục, việc trục xuất người tìm kiếm tỵ nạn đến Rwanda sẽ là trái với pháp luật.


Vụ án này rất có khả năng sẽ tiếp tục tới Tòa án Tối cao và ít nhất cũng sẽ kéo dài trong vài tháng. Trong thời gian hiện tại, dựa trên những phát hiện trọng yếu của tòa án Phúc Thẩm, rõ ràng là không thể thực hiện việc trục xuất đến Rwanda.


Bất kể kết quả tại Tòa án Tối cao, có khả năng cao rằng vụ án sẽ tiếp tục tới Tòa án Nhân quyền Châu Âu, vì vụ án đặt ra những câu hỏi quan trọng về luật nhân quyền.96 views

Comments


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page