top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Những điều bạn cần biết về quyền lợi của mình kể cả khi đã hết hạn Visa ở Anh.

Bộ Nội Vụ thường mất (ít nhất) một vài tuần để đưa ra quyết định gia hạn ở lại. Với những trường hợp đơn xin gia hạn của bạn nộp đúng hạn (tức trước khi hết thời hạn định cư), việc chờ quyết định của Bộ Nội Vụ có thể dẫn tới trường hợp thời hạn định cư của bạn hết hạn trước khi Bộ Nội Vụ thông qua hồ sơ của bạn. Vậy bạn có được ở lại hợp lệ trong thời gian chờ quyết định từ Bộ Nội Vụ không?

Câu trả lời là có. Mục 3C của Đạo luật nhập cư 1971 quy định về quyền được ở lại hợp pháp cho những người nộp đơn gia hạn hoặc chuyển đổi. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ hơn về những quy định xung quanh quyền hạn này sau đây.


Mục 3C áp dụng cho những trường hợp cụ thể nào?

Mục 3C cho phép người nộp đơn xin gia hạn hoặc chuyển đổi có quyền được tiếp tục ở lại hợp pháp cho tới khi hồ sơ của họ được xử lý hoàn toàn. Thời hạn ở lại của họ vẫn sẽ được tiếp tục, dưới quy định pháp luật, kể cả khi BRP card của họ hết hiệu lực.

Cụ thể, có thể hiểu Mục 3C của Đạo luật nhập cư 1971 áp dụng trong trường hợp như sau:

(a) 1 người có thời hạn định cư giới hạn ở Anh, đang nộp đơn thay đổi thời hạn định cư;

(b) Đơn xin gia hạn này được nộp trước thời hạn định cư trước đó hết hạn, và

(c) Thời hạn định cư hết hạn trong khi chưa nhận được quyết định của đơn xin gia hạn.

Đây là quyền được tự động áp dụng cho những người trong trường hợp kể trên mà không cần phải viết đơn xin hay yêu cầu. Nó áp dụng trong trường hợp bạn nộp đơn xin gia hạn hoặc chuyển đổi đúng hạn, nhưng visa của bạn hết hạn trong khoảng thời gian Bộ Nội Vụ chưa đưa ra quyết định.

Thêm vào đó, nếu trong trường Bộ Nội Vụ từ chối sau khi thời hạn của bạn hết hạn, và bạn nộp đơn kháng cáo, mục 3C sẽ tiếp tục cung cấp quyền định cư hợp pháp cho bạn, cụ thể như sau:


Mục 3C gia hạn quyền ở lại hợp pháp cho 1 người cụ thể thông qua 3 giai đoạn của quy trình nộp đơn và kháng cáo:

(1) Khi thời hạn định cư của một người hết hạn trước khi Bộ Nội Vụ đưa ra quyết định chính thức, mục 3C sẽ tự động gia hạn thời hạn của người đó đến khi Bộ Nội Vụ quyết định, kể cả là chấp thuận hay từ chối.

(2) Nếu đơn xin gia hạn của bạn bị từ chối, Mục 3C sẽ tiếp tục gia hạn thời hạn ở lại của người đó trong khoản thời gian họ nộp đơn kháng cáo: (Đơn kháng cáo phải được nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày người nhận nhận được quyết định từ chối đơn từ Bộ Nội Vụ)

(3) Khi đơn kháng cáo của người đó được nộp đúng thời hạn, Mục 3C vẫn sẽ có hiệu lực trong khoản thời gian vụ việc của bạn đang được xử lý.


Đặc biệt quan trọng là, mục 3C cũng gia hạn các quyền lợi kèm theo trong thời hạn định cư trước đó, cho phép họ vẫn có đầy đủ các quyền được học tập, làm việc giống như Visa trước đây.


Vậy những trường hợp nào mà mục 3C không thể áp dụng?

  • Như đã đề cập ở trên thì, Mục 3C sẽ không áp dụng trong trường hợp đơn xin gia hạn của một người bị từ chối trước khi thời hạn định cư của người này hết hạn, kể cả khi người này tiếp tục nộp đơn kháng cáo hay không.

  • Mục 3C sẽ không thể áp dụng trong trường hợp một người bị cắt, hoặc bị hủy bỏ quyền định cư.

Mục 3D của Đạo luật nhập cư 1971, hoạt động tương tự với Mục 3C, dành cho những trường hợp này, nay đã bị xóa bỏ bởi Đạo luật nhập cư 2016. Như vậy, những người bị cắt bỏ hoặc hủy bỏ quyền định cư, sẽ ngay lập tức trở thành người định cư bất hợp pháp kể từ khi quyết định này đc đưa ra, nếu họ vẫn tiếp tục ở lại Anh.


  • Không áp dụng nếu đơn xin gia hạn nộp quá hạn thời hạn ở lại

Trong trường hợp, nếu họ nộp đơn muộn hơn thời hạn Visa của họ hết hạn, thì Mục 3C không thể gia hạn cho những trường hợp này, bởi về bản chất là không còn thời hạn nào còn tồn tại để có thể gia hạn. Đúng là bạn vẫn có thể được cho phép nộp đơn xin gia hạn Visa của mình sau khi hết hạn, nếu trong vòng không quá 14 ngày. Nhưng nó không được coi là gia hạn tự động như trường hợp của Mục 3C, và mục 3C cũng không thể áp dụng cho các trường hợp này.


Những trường hợp cụ thể khác

  • Trong trường hợp người nộp đơn xin gia hạn rút lại đơn của mình trong thời gian chờ quyết định của Bộ Nội Vụ, hiệu lực của Mục 3C sẽ ngay lập tức chấm dứt.

  • Trong một vài trường hợp nhất định, Bộ Nội Vụ vẫn có thể hủy bỏ khả năng gia hạn của Mục 3C với một người, nếu người đó:

(a) đã không tuân thủ một trong những điều kiện kèm theo trong khi định cư, hoặc

(b) bị phát hiện đã hoặc đang khai gian để được ở lại định cư (cho dù có thành công hay không).Có thể nói gia hạn tự động mà Mục 3C cung cấp là vô cùng hữu ích, mang lại cho người nộp đơn gia hạn Visa nhiều quyền hạn mà không cần phải yêu cầu. Bạn có biết về quyền lợi này của mình không? Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, cũng như mong muốn biết thêm những thông tin thú vị và hữu ích như này, hãy đồng hành cùng Visa Anh Quốc để được tư vấn và cập nhật thêm.

Liên hệ chúng tôi:

Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: info@alstern.co.uk

Điện thoại: 0203 923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

29 views0 comments

Σχόλια


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page