top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Những điểm mới về Kế hoạch Nhập cư Anh Quốc trong phiên thảo luận Chính phủ ngày 24/03/2021?

Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chính thức công bố Bản Kế hoạch chi tiết cho nhập cư được quan tâm nhiều trong thời gian vừa qua. Hãy cùng Visa Anh Quốc điểm qua các lưu ý quan trọng trong Bản kế hoạch chi tiết này nhé!

Lần đầu tiên, việc ai đó đến Anh như thế nào sẽ ảnh hưởng đến quá trình xin tị nạn của họ và tình trạng nhập cư ở Anh nếu việc xin tị nạn của họ thành công. Ngoài ra, một điểm mới khác là định cư vĩnh viễn ngay lập tức sẽ được cấp cho những người xin tị nạn đến Anh hợp pháp để họ được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích khi họ đến.


1. Việc xin tị nạn không hợp lệ và Việc di dời


Bất kỳ ai đến Vương quốc Anh bất hợp pháp, mà họ có thể đã xin tị nạn ở một quốc gia an toàn khác một cách hợp lý - sẽ bị coi là không hợp lệ đối với hệ thống tị nạn ở Anh.


Anh quốc cũng sẽ theo đuổi các thỏa thuận để thực hiện việc di dời người xin tị nạn đến quốc gia thứ ba an toàn.


UK sẽ sửa đổi Đạo luật Nhập cư và Tị nạn, Quốc tịch 2002 để có thể đưa những người xin tị nạn khỏi Vương quốc Anh dù hồ sơ xin tị nạn hoặc kháng cáo vẫn đang diễn ra. Từ đó, làm cho những hồ sơ xin tị nạn có thể được xử lý ở quốc gia khác ngoài Anh.


2. Visa bảo vệ tạm thời


Nếu một người xin tị nạn không hợp lệ không thể bị chuyển đến một quốc gia khác, Anh Quốc sẽ có nghĩa vụ xử lý yêu cầu của họ. Nếu họ không đến Vương quốc Anh trực tiếp, không xin tị nạn ngay hoặc không có lý do chính đáng cho sự hiện diện bất hợp pháp của họ, Bộ Nội Vụ sẽ xem xét sự bảo vệ tạm thời cho họ.


Anh Quốc sẽ đưa ra visa bảo vệ tạm thời mới với các quyền ít hào phóng hơn và hạn chế quyền đoàn tụ gia đình cho những người xin tịn nạn không được hợp lệ nhưng không thể trở về quốc gia của họ (vì điều đó sẽ vi phạm nghĩa vụ quốc tế) hoặc đến một quốc gia an toàn khác.


Visa bảo vệ tạm thời sẽ không quá 30 tháng, sau đó sẽ được đánh giá lại để trở về nước của họ hoặc chuyển đến một quốc gia an toàn khác. Visa bảo vệ tạm thời này sẽ không bao gồm quyền tự động định cư tại Vương quốc Anh, quyền đoàn tụ gia đình sẽ bị hạn chế và sẽ không sử dụng công quỹ ngoại trừ trường hợp túng quẫn.


Những người được cấp visa bảo vệ tạm thời sẽ phải rời Vương quốc Anh ngay khi họ có thể hoặc ngay khi họ có thể được bị di dời.


3. Hình phạt


Tăng hình phạt lên tối đa 5 năm tù giam đối với Người phạm tội có quốc tịch nước ngoài trở về Vương quốc Anh vi phạm lệnh trục xuất.


Tăng điều khoản di dời sớm đối với những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài rời khỏi Vương quốc Anh từ 9 tháng lên 12 tháng để khuyến khích việc rời khỏi Anh.


Đề xuất tăng mức phạt dân sự tối đa cho mỗi người bị phát hiện nhập cảnh bất hợp pháp.


4. Kháng cáo


Đưa ra quy trình ‘One-stop” mở rộng để đảm bảo rằng việc xin tị nạn, yêu cầu nhân quyền, những người có khả năng là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại và bất kỳ vấn đề bảo vệ nào khác đều được đưa ra và xem xét cùng nhau và trước bất kỳ phiên toà kháng cáo. Điều này yêu cầu những người xin tị nạn và đại diện pháp lý của họ trình bày hồ sơ một cách trung thực và đưa ra đầy đủ chi tiết bằng chứng cho Bộ Nội vụ và không thêm bất kì yêu cầu nào khác mà có thể đã được đưa ra ngay từ đầu.


Cung cấp một quy trình nhanh hơn để các thẩm phán đưa ra quyết định đối với các hồ sơ xin tị nạn mà Bộ Nội vụ từ chối mà không có quyền kháng cáo, giảm sự chậm trễ và chi phí từ việc xem xét tư pháp.


5. Các thay đổi quan trọng khác


Anh Quốc sẽ xem xét cho những trường hợp trẻ em phụ thuộc chưa lập gia đình dưới 21 tuổi (chứ không phải chỉ 18 tuổi như hiện nay) đoàn tụ cùng cha mẹ, khi cả bố và mẹ đều là người tị nạn sống ở Vương quốc Anh.


Đưa ra kế hoạch giới thiệu Ban Đánh giá Độ tuổi Quốc gia (NAAB) mới nhằm đặt ra các tiêu chí, quy trình và yêu cầu cần để đánh giá độ tuổi, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ khoa học mới nhất.


Đối với tội phạm bị kết án tù ít nhất 12 tháng, và gây nguy hiểm cho cộng đồng ở Vương quốc Anh, có thể bị thu hồi visa tị nạn và được xem xét di dời khỏi Anh (theo điều khoản của Đạo luật Biên giới Vương quốc Anh năm 2007).


Tăng cường các hỗ trợ cho những nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại. Quyền ở lại tạm thời cũng có thể sẽ được cấp cho những nạn nhân đang giúp đỡ cảnh sát trong quá trình truy tố và đưa những kẻ lợi dụng họ ra trước công lý.


Nguồn: New Plan for Immigration - Policy Statement published on 24 March 2021Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com | Info@alstern.co.uk

​Điện thoại: +44 777 665 2069 (Whatsapp/ Imess/ Zalo

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

Comentários


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page