top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Xin vĩnh viễn tại UK: Ở quá hạn thị thực có đạt được kết quả thành công hay không?

Vào ngày 10/3/2021, Tòa án tại Anh đã ra quyết định cho phép được tính số ngày ở quá hạn tại Anh vào tổng số thời gian 10 năm cho hồ sơ vĩnh viễn của công dân Muneed Asif. Vậy có những điều đặc biệt nào làm hồ sơ này trở nên khác biệt? Mến mời độc giả cùng theo dõi với Visa Anh Quốc.


Luật di trú cho số ngày ở quá hạn

Theo luật di trú ở Anh, để được xét duyệt vào vĩnh viễn theo dạng ‘công dân dài hạn’ (long residence) ở Anh, người nộp hồ sơ phải ở Anh với tổng số ngày tương ứng với 10 năm, và không được vi phạm ở quá hạn bất kì loại thị thực nào trước đó. Số ngày ở quá hạn bất hợp pháp sẽ không được tính vào tổng số ngày ở Anh cho việc nộp hồ sơ 10 năm. Chỉ những trường hợp quá hạn thị thực nhất định, ví dụ hồ sơ gia hạn thị thực mới được nộp khi thị thực cũ hết hạn chưa đến 28 ngày, sẽ được cho phép.


Câu hỏi được đặt ra cho toà án Anh Quốc là khi thị thực đã quá thời hạn, nhưng người nộp đơn đã nộp hồ sơ mới kịp thời hạn trong vòng 28 ngày, khoảng thời gian chờ đợi kết quả thị thực mới mặc dù quá thời hạn, nhưng có được cho là hợp pháp hay không và song song đó có được tính vào tổng số ngày cho lộ trình 10 năm khi nộp hồ sơ vĩnh viễn hay không?


Vấn đề của Asif

Muneeb Asif đến Anh dưới dạng thị thực học sinh vào tháng 10/2009 và được cấp thị thực đến ngày 3/3/2013. Vào tháng 2/2013, anh nộp hồ sơ gia hạn thị thực theo dạng Tier 1 và bị từ chối. Muneeb sau đó nộp hồ sơ kháng cáo nhưng anh đã rút đơn vào ngày 3/7/2014 trước khi toà án đưa ra quyết định.


Khi rút đơn kháng cáo, thị thực học sinh của Anh đã bị vô hiệu hoá và Muneeb ở Anh quá hạn thị thực học sinh 22 ngày cho đến khi anh nộp hồ sơ vào ngày 25/7/2014. Đến 23/11/2015, sau một vài lần nộp hồ sơ và xét xử, anh đã được cấp thị thực đến 15/03/2021 và di trú hợp pháp tại Anh.


Vì Muneeb đã nộp hồ sơ mới trong vòng 28 ngày thị thực trước hết hạn, khoảng thời gian 507 ngày ở quá hạn không bị cho vào diện bất hợp pháp nhưng vẫn bị tính là số ngày ở quá hạn khi chưa có quyết định cho thị thực mới.


Đến tháng 10/2019, Muneeb nộp hồ sơ vào vĩnh viễn theo diện ở Anh hợp pháp 10 năm nhưng tổng số ngày cho hồ sơ sẽ không đủ điều kiện nếu như không tính số 507 ngày ở quá hạn vào năm 2015. Theo Bộ Nội vụ, số ngày 507 này sẽ không được tính vào tổng số 10 năm của anh và hồ sơ của anh sẽ bị từ chối. Thế nhưng, Toà án ở Anh sau khi xem xét điều luật, đã đưa ra quyết định thời gian 507 ngày sẽ được tính vào tổng số ngày 10 năm và hồ sơ vào vĩnh viễn của Asif đuợc duyệt thành công.


Hiệu quả lâu dài của quyết định

Quyết định của toà án giúp cho những hồ sơ sẽ và đang đợi quyết định của Bộ Nội vụ một phần nào đó yên tâm là khoảng thời gian đợi quyết định trên sẽ không bị loại trừ khi nộp hồ sơ vào vĩnh viễn trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong khoảng thời gian COVID-19 khi thời gian quyết định của Bộ Nội vụ có thể bị chậm trễ hơn so với bình thường.


Bài viết có tham khảo từ phán quyết gần nhất của Tòa án Cấp cao được báo cáo vào ngày 10/3/2021, và phân tích tại freemovement.org.uk


Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com | Info@alstern.co.uk

​Điện thoại: +44 777 665 2069 (Whatsapp/ Imess/ Zalo)/ +44 020 3923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

8 views
canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page