top of page

Gặp đội ngũ chúng tôi

Đội ngũ nhân viên chính là những người tạo nên văn phòng của chúng tôi. Tại Visa Anh Quốc, mỗi người trong đó đều mang đến những giá trị riêng. Chúng tôi đều một lòng mong muốn mang đến khách hàng những điều tốt nhất.

Alstern _ The Shard _edited.png

Team Members

Lani Nguyen

Lani Nguyen

Managing Director, Solicitor

William Cheung

William Cheung

Solicitor

Tristan Tran

Tristan Tran

Legal Internship

Jeffrey Lam

Jeffrey Lam

Practice Manager

Manoon Junchai

Manoon Junchai

solicitor

Chi Pham

Chi Pham

Solicitor Assistant

Chloe Vu

Chloe Vu

Paralegal

Marina Sung

Marina Sung

Senior Case Worker

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page