top of page
Visa Anh Quốc  _ Giấy chứng nhận bảo lãnh.png

Giấy chứng nhận bảo lãnh

Các chuyên gia tư vấn nhập cư của chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra những thông  tin cần thiết về giấy phép bảo lãnh.

Liên Hệ: 02039239188.

"Tất cả khách hàng đều mong muốn một công ty luật nhập cư UK có thể đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một đội ngũ tận tâm và hết mình."

24/7 Nail Supply 2022

Giấy chứng nhận bảo lãnh là gì?

Giấy chứng nhận Bảo trợ (CoS) là cần thiết cho những người lao động nhập cư đang nộp đơn xin VisaLao động Có tay nghề hoặc VisaLao động Tạm thời. Là một nhà tuyển dụng ở Vương quốc Anh, bạn sẽ cần phải có Giấy phép Bảo lãnh hợp lệ để đăng ký Giấy chứng nhận Bảo lãnh cho mỗi nhân viên mà bạn mang về.

 

CoS phải được nộp đơn khi lời mời làm việc đã được đưa ra và bao gồm thông tin chi tiết về những gì nhân viên tiềm năng của bạn sẽ làm. Bạn phải bao gồm thông tin về vai trò công việc của họ và mức lương dự kiến trong đơn. Nếu có sự khác biệt giữa CoS và vai trò công việc thực tế của họ, bạn có thể bị tạm ngưng Giấy phép bảo lãnh.

 

Chính phủ cấp hai loại Giấy chứng nhận bảo lãnh - Hạn chế và Không hạn chế. CoS hạn chế có giới hạn 20.700 mỗi năm vì vậy các đơn đăng ký phải được thực hiện chính xác ngay lần đầu tiên để đảm bảo bạn có thể sử dụng lao động nhập cư của mình.

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page