top of page

Gặp đội ngũ chúng tôi

Đội ngũ nhân viên chính là những người tạo nên văn phòng của chúng tôi. Tại Visa Anh Quốc, mỗi người trong đó đều mang đến những giá trị riêng. Chúng tôi đều một lòng mong muốn mang đến khách hàng những điều tốt nhất.

Alstern _ The Shard _edited.png

Team Members

Lani Nguyen

Lani Nguyen

Solicitor

Manoon Junchai

Manoon Junchai

Solicitor

Jeffrey Lam

Jeffrey Lam

Practice Manager

Tristan Tran

Tristan Tran

Marketing Assistant

Kathryn Nguyen

Kathryn Nguyen

Solicitor

Chloe Vu

Chloe Vu

Paralegal

Saima Khan

Saima Khan

Solicitor

Chi Pham

Chi Pham

Solicitor Assistant

William Cheung

William Cheung

Solicitor

Ly Le

Ly Le

Marketing & Legal Assistant

Marina Sung

Marina Sung

Senior Case Worker

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page