top of page

Gặp đội ngũ chúng tôi

Đội ngũ nhân viên chính là những người tạo nên văn phòng của chúng tôi. Tại Visa Anh Quốc, mỗi người trong đó đều mang đến những giá trị riêng. Chúng tôi đều một lòng mong muốn mang đến khách hàng những điều tốt nhất.

Alstern _ The Shard _edited.png

Team Members

Lani Nguyen

Lani Nguyen

Solicitor

David Wang

David Wang

Solicitor

Jeffrey Lam

Jeffrey Lam

Practice Manager

Kathryn Nguyen

Kathryn Nguyen

Solicitor

Chloe Vu

Chloe Vu

Paralegal

Manoon Junchai

Manoon Junchai

Solicitor

Trang Nguyen

Trang Nguyen

Marketing Executive

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page