top of page
Visa Anh Quốc _ Đơn xin visa đoàn tụ.png

Đơn xin visa đoàn tụ

Nếu bạn đã được cho phép tị nạn ở UK, các thành viên gia đình của bạn có thể tham gia cùng bạn bằng cách nộp đơn xin Đoàn tụ Gia đình Tị nạn, hãy tìm hiểu thêm về quy trình đoàn tụ gia đình.

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0203 923 9188 để được giúp đỡ và hỗ trợ ngay lập tức về đơn xin Đoàn tụ Gia đình của bạn. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

"Tất cả khách hàng đều mong muốn một công ty luật nhập cư UK có thể đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một đội ngũ tận tâm và hết mình."

24/7 Nail Supply 2022

Đoàn tụ Gia đinh cho người Tị nạn là gì?

Những người đã xin tị nạn thành công ở UK sẽ được cho phép sống ở quốc gia này trong tối đa 5 năm, sau đó họ có thể đủ điều kiện để được xin vào định cư vĩnh viễn. Có thể do những hoàn cảnh khác nhau của họ, những người tị nạn này đã phải bỏ lại các thành viên gia đình khi chạy trốn khỏi đất nước quê hương.

 

Đoàn tụ Gia đinh cho Người tị nạn là hành trình mà giúp những người tị nạn ở UK có thể được đoàn tụ với các thành viên trong gia đình của họ. Theo lộ trình Đoàn tụ gia đình, những người tị nạn và những người được bảo vệ nhân đạo có thể bảo trợ cho bạn đời hoặc con cái của họ để họ có thể sang sống cùng họ ở UK. Những thành viên gia đình này chỉ có thể đến UK với điều kiện là họ đã thiết lập quan hệ gia đình trước khi người bảo lãnh này chạy trốn khỏi quốc gia quê hương của họ.

 

Nếu đơn xin Đoàn tụ gia đình tị nạn thành công, thành viên gia đình sẽ được cho phép ở lại UK trong cùng khoảng thời gian với người bảo lãnh, do đó thời gian nghỉ phép của họ sẽ hết hạn cùng lúc với người bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh có Quyền định cư vĩnh viễn thì các thành viên gia đình đủ điều kiện cũng sẽ được cấp quyền định cư này.

 

Cần lưu ý rằng trong khi được cho phép bạn ở lại UK cùng với người bảo lãnh của mình, bạn sẽ không được cấp tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo, trạng thái tị nạn này chỉ được cấp cho những người yêu cầu tị nạn.

Ai đủ điều kiện để đoàn tụ gia đình?

Bạn đời và con của những người tị nạn hoặc được bảo vệ nhân đạo 5 năm ở UK có thể đủ điều kiện để tham gia đoàn tụ gia đình để cùng sang UK để chung sống.

 

Để đủ điều kiện đoàn tụ gia đình với tư cách là bạn đời của người tị nạn hoặc người được bảo vệ nhân đạo, bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn đã kết hôn hoặc có quan hệ đối tác dân sự. Nếu bạn không thể chứng minh điều này, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để đoàn tụ gia đình với tư cách là bạn đời của người tị nạn nếu:

 

 • Bạn đã được cấp tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo vào hoặc sau ngày 9 tháng 10 năm 2006

 • Bạn đã chung sống với nhau trong một mối quan hệ như trong hôn nhân hoặc quan hệ đối tác dân sự trong 2 năm và bạn đã xin được tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo sau ngày 9 tháng 10 năm 2006

 

Bạn và bạn đời của bạn cũng phải có ý định chung sống và tiếp tục mối quan hệ sau khi họ nộp đơn.

 

Nếu bạn muốn đưa con mình đến UK để sống cùng bạn bằng chương trình Đoàn tụ Gia đình Tị nạn, con bạn phải:

 • Dưới 18 tuổi

 • Sống với bạn và bạn đời của bạn khi ở UK

 • Không kết hôn hoặc trong quan hệ đối tác dân sự

 

Không giống như các loại Visa gia đình khác, Visa đoàn tụ gia đinh này không yêu cầu điều kiện tiếng Anh.

Làm cách nào để nộp đơn xin đoàn tụ gia đình tại UK?

Nếu như đang bên ngoài UK, bạn đời và con cái của bạn phải nộp đơn xin Visa nhập cảnh theo diện đoàn tụ gia đình trực tuyến tại trang web gov.uk. Cũng như đơn này, các thành viên gia đình của bạn phải điền vào mẫu đơn xin định cư theo diện gia đình (VAF4A) theo Phụ lục 4.

 

Bạn có thể thay mặt đăng ký cho con minh. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn đời của bạn sẽ cần phải tự hoàn thành đơn đăng ký của riêng họ để cùng bạn đến UK.

 

Đơn xin đoàn tụ gia đình tại UK phải được gửi bằng thư cho UKVI và lá thư phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên đầy đủ của người bảo lanh cũng như ngày sinh, quốc tịch và số tham chiếu của Bộ Nội vụ

 • 2 ảnh thẻ cỡ hộ chiếu của mỗi người nộp

 • Hộ chiếu hợp lệ cho mỗi người nộp đơn (nếu có thể)

 • Một bức thư xác nhận của người bảo lãnh, nêu rõ những người trong gia đình của, bao gồm: tên và ngày tháng năm sinh, hoàn cảnh khiến bạn phải bỏ lại gia đình khi đi, liên hệ của bạn với gia đình khi bị chia tách; liên hệ của bạn với gia đình hiện tại và hoàn cảnh sống của gia đình bạn.

 • Bất kỳ bằng chứng tài liệu hỗ trợ nào hữu ích - xem phần trong hướng dẫn này về 'Bằng chứng'

 • Thông tin liên hệ tại UK của người bão lanh cũng như bất kỳ người đại diện nào

 

Cũng như nộp các mẫu đơn liên quan, các thành viên gia đình bạn sẽ cần có thông tin sinh trắc học của họ, bao gồm ảnh và dấu vân tay của họ, được chụp tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin Visa.

Điều gì xảy ra sau khi nộp đơn xin Đoàn tụ gia đình?

Nếu đơn xin Đoàn tụ gia đình của bạn thành công, bạn sẽ được cấp Visa nhập cảnh cho phép bạn đến UK. Visa này chỉ có hiệu lực trong 30 ngày, bất kỳ thành viên gia đình nào đến UK theo diện đoàn tụ gia đình phải đến UK trong thời hạn hiệu lực 30 ngày này, nếu không sẽ không được nhập cảnh. Ngày bắt đầu cho hiệu lực này có thể được hoãn lại đến 3 tháng nếu cần.

 

Khi đến, một sĩ quan Biên phòng sẽ kiểm tra danh tính của thành viên gia đình và sẽ kiểm tra Visa nhập cảnh để đảm bảo rằng họ đang cùng gia đình ở UK với mục đích đoàn tụ gia đình.

 

Khi đến đây, bạn sẽ cần nhận Giấy phép cư trú sinh trắc học của mình trong vòng 10 ngày, bạn có thể nhận Giấy phép cư trú này từ bưu điện mà bạn đã chọn. Giấy phép cư trú sinh trắc học của bạn có thể được sử dụng để chứng minh bạn nghỉ phép để ở lại UK.

 

Bạn sẽ được cho phép nghỉ phép để ở lại UK trong cùng khoảng thời gian mà người bảo lãnh tị nạn của bạn đã được cho phép để ở lại, nếu bạn muốn kéo dài thời gian nghỉ phép, bạn nên nộp đơn xin làm như vậy ít nhất 28 ngày trước khi nó được ấn định. hết hạn.

Visa Anh Quốc có thể giúp gì bạn?

Lộ trình Đoàn tụ Gia đinh cho người Tị nạn có vẻ đơn giản hơn các lộ trình Visa gia đình khác vì không có yêu cầu về thu nhập tài chính hoặc tiếng Anh để đáp ứng, tuy nhiên quy trình nộp đơn không hoàn toàn đơn giản.

 

Các luật sư của chúng tôi được đào tạo và có kiến ​​thức chuyên sâu về các quy tắc nhập cư của UK, chúng tôi đã giúp nhiều gia đình đoàn tụ tại UK và có thể hỗ trợ bạn trong quá trình xin đoàn tụ gia đình. Nếu bạn chọn thuê một trong những luật sư nhập cư của chúng tôi để được hỗ trợ, chúng tôi có thể làm việc với bạn và người bảo lãnh tị nạn ở UK của bạn để đánh giá các điều kiện của bạn cho con đường này cũng như đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không. Ngoài ra, luật sư của chúng tôi có thể giúp bạn sắp xếp tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan và thu thập bất kỳ tài liệu nào cần thiết để chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu. Luật sư của chúng tôi thậm chí có thể thay mặt bạn liên lạc với Bộ Nội Vụ, đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật về tiến trình đăng ký của mình.

 

Để biết thêm thông tin về cách luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình đoàn tụ gia đình, hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi ngay hôm nay bằng cách gọi 0203 923 9188.

 • Tôi có cần phải xin Visa khi đến UK không?
  Không phải tất cả những người đến UK đều bắt buộc phải xin Visa. Những trường hợp ngoại lệ sau sẽ không cần nộp đơn lên UKVI: Quốc tịch Châu Âu Công dân khu vực kinh tế Châu Âu Công dân khối thịnh vượng chung Những người đã đinh cư tại Vương Quốc Anh Những cư dân được ở lại UK Những công dân của các quốc gia không được liệt kê trong danh sách công dân được cấp thị thực Nếu bạn không chắc mình có cần thị thực để đến UK hay không, bạn có thể nhờ đến sự tư vấn của một trong những luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi.
 • Vì sao cần phải nộp đúng diện Visa đang xin?
  Đây là điều tối thiểu cần thiết để nộp đơn cho những diện visa cần. Ví dụ: Nếu như bạn có con nhỏ, bạn cần phải bao gồm đơn của chúng cùng với đơn xin của bạn. Nếu như bạn bị trượt diện visa mà bạn đang xin, hoặc nếu bạn không đáp ứng đủ những yêu cầu, đơn xin của bạn sẽ bị từ chối. Điều này không những khiến bạn mất thời gian mà tốn cả tiền bạc. Lưu ý: Nếu như trường hợp của bạn bị từ chối, phí nộp hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Nộp nhầm mẫu đơn cũng có thể khiến bạn bị chậm trễ đối với trường hợp của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bạn, đặc biệt nếu như bạn đang cố gia hạn diện visa của mình hoặc cố đổi sang một diện khác khi mà bạn đang ở tại UK.
 • Làm thế nào để nộp đơn xin Visa UK?
  Visa nhập cư UK (UKVI) đã triển khai một hệ thống ứng dụng được biết đến là hệ thống nhập cảnh (EC). Trong hệ thống này, những nguời không phải quốc tịch Anh nhưng muốn đến du lịch hoặc ở tại UK với những mục đích khác nhau có thể nộp đơn xin cho các diện thích hợp. Qúa trình này thông thường sẽ bao gồm phỏng vấn và yêu cầu người nộp đơn lấy thông tin sinh trắc học (lăn tay và chụp hình) và được thực hiện trước khi họ đến UK.
 • Tôi có thể nộp đơn xin visa cho người phụ thuộc không?
  Nếu một trong những thành viên gia đình bạn mang quốc tịch Anh, bạn hoàn toàn có thể nộp đơn cho diện visa gia đình. Bên cạnh đó, bạn sẽ đủ điều kiện để vào UK theo diện ngừơi phụ thuộc. Với các mục đích nhập cư khác nhau, bạn có thể bao gồm những mục sau vào đơn xin là người phụ thuộc như sau: · Những người có quan hệ gia đình với những người đang sở hữu visa đủ điều kiện · Người cộng tác (có thể là vợ chồng, hôn thê hoặc đối tác dân sự) của một người được định cư tại UK sau khi sở hữu visa phụ thuộc để đủ điều kiện trong một thời gian dài. · Trẻ được sinh ra bởi người được định cư vĩnh viễn tại UK hoặc người mang quốc tịch UK nhưng lần đầu đến UK với Visa phụ thuộc. Những cá nhân sẽ được visa thành công để ở lại UK cùng với ngày hết hạn của tình trạng của visa phụ thuộc. Nếu người thân của bạn được phép lưu trú vô thời hạn, bạn sẽ được ở lại UK trongkhoanrg thời gian ban đầu là 3 năm. Visa phụ thuộc cho phép người phụ thuộc làm việc tại UK. Nếu họ mong muốn được học tập tại đây, đầu tiên họ phải nộp đơn để lấy chứng chỉ phê duyệt học thuật.
 • Làm thế nào để gia hạn Visa UK ?
  Phần lớn thị thực UK sẽ hết hạn vào một thời gian nhất đinh, nó phụ thuộc vào visa bạn thuộc loại gì. Tình trạng nhập cư duy nhất khônhg cần gia hạnh chính là định cư vĩnh viễn và có quốc tịch Anh. Nếu như cần phải hiểu chính xác khi nào thị thực của bạn sẽ hết hạn và khi nào bạn cần phải nộp đơn xin gia hạn. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Đừng quên rằng, một khi bạn đã nộp đơn yêu cầu gia hạn, bạn sẽ phải đợi ít nhất 8 tuần để có quyết định từ Bộ Nội Vụ. Nếu như Visa của bạn gần hết hạn và bạn có mong muốn được nhận những lời khuyên chuyên nghiệp làm thế nào để gi hạn, luật sư di trú của chúng tôi rất hân hạnh được trợ giúp bạn.
 • Khi nào tôi nên bắt đầu nộp Visa UK?
  Theo quy định, bạn cần phải nộp đơn xin ít nhất 90 ngày trước khi bạn đến UK. Hạn cuối cùng bạn nộp hồ sơ tối đa 15 ngày làm việc trước khi bạn muốn đến thăm Vương Quốc Anh.
 • Thời gian để xử lý hồ sơ ?
  Thời gian chờ để nhận được quyết định của Bộ Nội Vụ phụ thuôc vào diện visa hoặc tình trạng mà bạn đang nộp đơn. Dù sao đi nữa, bạn có thể nhận được quyết định từ UKVI chỉ trong 5 ngày làm việc nếu chọn dịch vụ nhanh. Bạn sẽ phải chi trả 1 khoản là £500 cho việc sử dụ dịch vụ này. Ngoài ra, với khoản phụ phí £800 bạn có thể sử dụng dịch vụ siêu nhanh, quyết định sẽ được đưa ra vào cuối ngày làm việc hôm sau ( hoặc 2 ngày kể từ sau lịch hẹn với UKVCAS). Nếu như đơn cuả bạn đang cần gấp và cần phải đẩy nhanh tiến độ, hãy liên lạc với đội ngũ của chúng tôi để có thể được trợ giúp nộp đơn trước hạn bạn cần.
 • Phụ phí bảo hiểm nhập cư là gì và có cần phải trả chi phí này không?
  Tuỳ thuộc vào tình trạng nhập cư của bạn là gì, bạn có thể bị yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm, Có thể hiểu là phí bảo hiểm nhập cư. Bạn bắt buộc phải chi trả phí này ngay khi bạn nộp đơn online. Nếu như bạn nộp bằng đường bưu điện, bạn cần phải bao gồm số tham chiếu bảo hiểm trên đơn của bạn. Ngay sau khi bạn hoàn thành thanh toán phụ phí bảo hiểm cho đơn của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ y tế quốc gia (NHS)
 • Có cần phải đủ điều kiện tiếng anh để nhập cảnh vào UK không?
  Mỗi đơn nộp đều có một yêu cầu nhất định, các tiêu chí khác nhau, đặc biệt là kiến thức cụ thể về viết và nói bằng tiếng anh. Ví dụ, điều kiện này là bắt buộc đối với những người nộp đơn xin thị thực vợ chồng hoặc những người muốn định cư vĩnh viễn tại UK. Bạn có thể chứng minh khả năng tiếng Anh bằng cách: · Cung cấp bằng học thuật hợp lệ. UKVI sẽ chỉ chấp nhận bằng hoặc chứng chỉ được dậy bằng tiếng Anh và được công nhận bởi UK NARIC. · Làm bài kiểm tra tiếng anh với trình độ thấp nhất là A1. Một số loại thị thực yêu cầu kiến thức cao hơn về ngôn ngữ, đặc biệt nếu bạn muốn định cư tại UK · Những người dưới 18 hoặc trên 65, hoặc có tiểu sử bệnh lý về tâm thần, sẽ được miễn thi tiếng anh.
 • Hồ sơ của bị từ chối. Làm thế nào để kháng cáo?
  Cùng với thư từ chối, bạn sẽ nhận được hướng dẫn của Bộ Nội Vụ về việc kháng cáo. Nếu bạn không đủ điều kiện để kháng cáo, bạn sẽ được cung cấp cơ hội xem xét hành chính. Bạn chỉ có duy nhất 28 ngày để gửi quyết định kháng cáo. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, điều cần thiết là phải hiểu lý do từ chối để đảm bảo tránh những sai lầm tiếp theo. Thủ tục kháng cáo hoặc tái thẩm vụ hành chính luôn phức tạp. Vì lý do này, bạn nên tìm những chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp để lấy lời khuyên.
 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở quá hạn visa?
  Việc ở quá hạn visa là vi phạm hình sự theo mục 24 của đạo luật nhập cư 1971. Nói cách khác, khi visa của bạn hết hạn,bạn buộc phải rời khỏi UK trong vòng 30 ngày trừ khi cólys do hợp lý để ở lại. Nếu như bạn ở quá thời hạ, bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Ví dụ, nếu bạn rời khỏi UK sau thời thời hạn 30 ngày, bạn có thể bị cấm nhập cảnh trở lại đất nước này từ một năm đến mười năm. Bạn có thể tránh cấm lệnh bằng cách rời khỏi quốc gia với chi phí của riêng bạn . Việc ở quá hạn visa sẽ đem đến nhiều bất lợi cho những đơn nộp trong tương lai của bạn nếu muốn ở lại UK. Bên cạnh đó, bạn sẽ không được xem xét như một người có đạo đức tốt và do đó bạn sẽ không bao giờ có thể được cấp quốc tịch ANh.
 • Tôi có thể được hoàn phí visa không?
  Trong những trường hợp cụ thể, bạn sẽ được hoàn tiền cho đơn nộp nếu như bạn huỷ đơn trước đó trước khi sinh trắc học của bạn được thu nhập. Nếu bạn nộp đơn ngoài UK, Bạn cần liên lạc với UKVI. Trong trường hợp này, bạn sẽ được hoàn tiền chỉ khi nào đơn của bạn chưa được xét duyệt. Những đơn được nộp trong UK có thể rút lại phí bằng cách gửi đơn trực tuyến. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có thể bạn sẽ không nhận được khoản phí hoàn nào cho các đơn được nộp tại UK
 • Ai có thể nộp đơn theo diện vợ chồng?
  Để đủ điều kiện cho diện visa kết hôn hoặc visa Partner (đối tác), bạn cần phải thoả mãn những điều kiện sau đây: · Ít nhất đủ 18 tuổi · Hợp pháp để kết hôn với partner (đối tác), người phải có quốc tịch Anh hoặc người được định cư · Có ý định chung sống vĩnh viễn với vợ/chồng của bạn · Chứng minh rằng bạn đủ điều kiện tài chính,và có đủ khả năng để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc mà không cần sự trợ giúp từ chính phủ.Thu nhập tối thiểu là £18.600, hoặc có theer cao hơn nếu bao gồm con bạn · Có chỗ ở phù hợp,đáp ứng đủ tiêu chuẩn sống tại UK. · Đủ điều kiện tiếng anh Để nhận được hướng dẫn về cách chuẩn bị đơn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi
 • Danh sách nghề nghiệp thiếu hụt tại UK?
  Nếu bạn đươc một công việc có tay nghề cao từ một nhà tuyển dụng tại UK, trường hợp của bạn chỉ có thể hợp lệ nếu vị trí đó được liệt kê trong danh sách những ngành nghề thiếu hụt. Những ngành nghề đó bao gồm: IT, nhà khoa học,y tá, bác sĩ chuyên gia công nghê thông tin. Theo như luật của UK, các công việc có kĩ năng phải được đưa ra trong vòng 28 ngày trước khi họ có đưa ra lời đề nghị cho lao động nước ngoài. Nếu như lời mời làm việc của bạn có giá trị pháp lý, bạn có thể đưa những thành viên gia đình mình vào đơn đăng kí.
 • Visa sinh viên có được đi làm tại UK không?
  Luât Uk cho phép sinh viên được đi làm ít nhất 15 tiếng 1 tuần và toàn thời gian trong thời gian nghỉ phép.

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page