top of page
Visa Anh Quốc _ Đơn xin visa đoàn tụ.png

Đơn xin visa đoàn tụ

Nếu bạn đã được cho phép tị nạn ở UK, các thành viên gia đình của bạn có thể tham gia cùng bạn bằng cách nộp đơn xin Đoàn tụ Gia đình Tị nạn, hãy tìm hiểu thêm về quy trình đoàn tụ gia đình.

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0203 923 9188 để được giúp đỡ và hỗ trợ ngay lập tức về đơn xin Đoàn tụ Gia đình của bạn. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

"Tất cả khách hàng đều mong muốn một công ty luật nhập cư UK có thể đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một đội ngũ tận tâm và hết mình."

24/7 Nail Supply 2022

Đoàn tụ Gia đinh cho người Tị nạn là gì?

Những người đã xin tị nạn thành công ở UK sẽ được cho phép sống ở quốc gia này trong tối đa 5 năm, sau đó họ có thể đủ điều kiện để được xin vào định cư vĩnh viễn. Có thể do những hoàn cảnh khác nhau của họ, những người tị nạn này đã phải bỏ lại các thành viên gia đình khi chạy trốn khỏi đất nước quê hương.

 

Đoàn tụ Gia đinh cho Người tị nạn là hành trình mà giúp những người tị nạn ở UK có thể được đoàn tụ với các thành viên trong gia đình của họ. Theo lộ trình Đoàn tụ gia đình, những người tị nạn và những người được bảo vệ nhân đạo có thể bảo trợ cho bạn đời hoặc con cái của họ để họ có thể sang sống cùng họ ở UK. Những thành viên gia đình này chỉ có thể đến UK với điều kiện là họ đã thiết lập quan hệ gia đình trước khi người bảo lãnh này chạy trốn khỏi quốc gia quê hương của họ.

 

Nếu đơn xin Đoàn tụ gia đình tị nạn thành công, thành viên gia đình sẽ được cho phép ở lại UK trong cùng khoảng thời gian với người bảo lãnh, do đó thời gian nghỉ phép của họ sẽ hết hạn cùng lúc với người bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh có Quyền định cư vĩnh viễn thì các thành viên gia đình đủ điều kiện cũng sẽ được cấp quyền định cư này.

 

Cần lưu ý rằng trong khi được cho phép bạn ở lại UK cùng với người bảo lãnh của mình, bạn sẽ không được cấp tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo, trạng thái tị nạn này chỉ được cấp cho những người yêu cầu tị nạn.

Ai đủ điều kiện để đoàn tụ gia đình?

Bạn đời và con của những người tị nạn hoặc được bảo vệ nhân đạo 5 năm ở UK có thể đủ điều kiện để tham gia đoàn tụ gia đình để cùng sang UK để chung sống.

 

Để đủ điều kiện đoàn tụ gia đình với tư cách là bạn đời của người tị nạn hoặc người được bảo vệ nhân đạo, bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn đã kết hôn hoặc có quan hệ đối tác dân sự. Nếu bạn không thể chứng minh điều này, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để đoàn tụ gia đình với tư cách là bạn đời của người tị nạn nếu:

 

 • Bạn đã được cấp tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo vào hoặc sau ngày 9 tháng 10 năm 2006

 • Bạn đã chung sống với nhau trong một mối quan hệ như trong hôn nhân hoặc quan hệ đối tác dân sự trong 2 năm và bạn đã xin được tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo sau ngày 9 tháng 10 năm 2006

 

Bạn và bạn đời của bạn cũng phải có ý định chung sống và tiếp tục mối quan hệ sau khi họ nộp đơn.

 

Nếu bạn muốn đưa con mình đến UK để sống cùng bạn bằng chương trình Đoàn tụ Gia đình Tị nạn, con bạn phải:

 • Dưới 18 tuổi

 • Sống với bạn và bạn đời của bạn khi ở UK

 • Không kết hôn hoặc trong quan hệ đối tác dân sự

 

Không giống như các loại Visa gia đình khác, Visa đoàn tụ gia đinh này không yêu cầu điều kiện tiếng Anh.

Làm cách nào để nộp đơn xin đoàn tụ gia đình tại UK?

Nếu như đang bên ngoài UK, bạn đời và con cái của bạn phải nộp đơn xin Visa nhập cảnh theo diện đoàn tụ gia đình trực tuyến tại trang web gov.uk. Cũng như đơn này, các thành viên gia đình của bạn phải điền vào mẫu đơn xin định cư theo diện gia đình (VAF4A) theo Phụ lục 4.

 

Bạn có thể thay mặt đăng ký cho con minh. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn đời của bạn sẽ cần phải tự hoàn thành đơn đăng ký của riêng họ để cùng bạn đến UK.

 

Đơn xin đoàn tụ gia đình tại UK phải được gửi bằng thư cho UKVI và lá thư phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên đầy đủ của người bảo lanh cũng như ngày sinh, quốc tịch và số tham chiếu của Bộ Nội vụ

 • 2 ảnh thẻ cỡ hộ chiếu của mỗi người nộp

 • Hộ chiếu hợp lệ cho mỗi người nộp đơn (nếu có thể)

 • Một bức thư xác nhận của người bảo lãnh, nêu rõ những người trong gia đình của, bao gồm: tên và ngày tháng năm sinh, hoàn cảnh khiến bạn phải bỏ lại gia đình khi đi, liên hệ của bạn với gia đình khi bị chia tách; liên hệ của bạn với gia đình hiện tại và hoàn cảnh sống của gia đình bạn.

 • Bất kỳ bằng chứng tài liệu hỗ trợ nào hữu ích - xem phần trong hướng dẫn này về 'Bằng chứng'

 • Thông tin liên hệ tại UK của người bão lanh cũng như bất kỳ người đại diện nào

 

Cũng như nộp các mẫu đơn liên quan, các thành viên gia đình bạn sẽ cần có thông tin sinh trắc học của họ, bao gồm ảnh và dấu vân tay của họ, được chụp tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin Visa.

Điều gì xảy ra sau khi nộp đơn xin Đoàn tụ gia đình?

Nếu đơn xin Đoàn tụ gia đình của bạn thành công, bạn sẽ được cấp Visa nhập cảnh cho phép bạn đến UK. Visa này chỉ có hiệu lực trong 30 ngày, bất kỳ thành viên gia đình nào đến UK theo diện đoàn tụ gia đình phải đến UK trong thời hạn hiệu lực 30 ngày này, nếu không sẽ không được nhập cảnh. Ngày bắt đầu cho hiệu lực này có thể được hoãn lại đến 3 tháng nếu cần.

 

Khi đến, một sĩ quan Biên phòng sẽ kiểm tra danh tính của thành viên gia đình và sẽ kiểm tra Visa nhập cảnh để đảm bảo rằng họ đang cùng gia đình ở UK với mục đích đoàn tụ gia đình.

 

Khi đến đây, bạn sẽ cần nhận Giấy phép cư trú sinh trắc học của mình trong vòng 10 ngày, bạn có thể nhận Giấy phép cư trú này từ bưu điện mà bạn đã chọn. Giấy phép cư trú sinh trắc học của bạn có thể được sử dụng để chứng minh bạn nghỉ phép để ở lại UK.

 

Bạn sẽ được cho phép nghỉ phép để ở lại UK trong cùng khoảng thời gian mà người bảo lãnh tị nạn của bạn đã được cho phép để ở lại, nếu bạn muốn kéo dài thời gian nghỉ phép, bạn nên nộp đơn xin làm như vậy ít nhất 28 ngày trước khi nó được ấn định. hết hạn.

Visa Anh Quốc có thể giúp gì bạn?

Lộ trình Đoàn tụ Gia đinh cho người Tị nạn có vẻ đơn giản hơn các lộ trình Visa gia đình khác vì không có yêu cầu về thu nhập tài chính hoặc tiếng Anh để đáp ứng, tuy nhiên quy trình nộp đơn không hoàn toàn đơn giản.

 

Các luật sư của chúng tôi được đào tạo và có kiến ​​thức chuyên sâu về các quy tắc nhập cư của UK, chúng tôi đã giúp nhiều gia đình đoàn tụ tại UK và có thể hỗ trợ bạn trong quá trình xin đoàn tụ gia đình. Nếu bạn chọn thuê một trong những luật sư nhập cư của chúng tôi để được hỗ trợ, chúng tôi có thể làm việc với bạn và người bảo lãnh tị nạn ở UK của bạn để đánh giá các điều kiện của bạn cho con đường này cũng như đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không. Ngoài ra, luật sư của chúng tôi có thể giúp bạn sắp xếp tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan và thu thập bất kỳ tài liệu nào cần thiết để chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu. Luật sư của chúng tôi thậm chí có thể thay mặt bạn liên lạc với Bộ Nội Vụ, đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật về tiến trình đăng ký của mình.

 

Để biết thêm thông tin về cách luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình đoàn tụ gia đình, hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi ngay hôm nay bằng cách gọi 0203 923 9188.

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page