top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Giấy phép tài trợ người lao động nước ngoài: Sự trở lại của các cuộc điều tra

UKVI đã chính thức xác nhận các cuộc kiểm tra và ‘xem xét’ giấy phép tài trợ của các doanh nghiệp cho người lao động nước ngoài đã được khởi động lại từ thời điểm phong tỏa được nới lỏng. Khởi đầu cuộc truy quét này sẽ tập trung vào các tổ chức có đơn xin cấp phép tài trợ trong giai đoạn chờ xét duyệt. Hãy cùng Visa Anh Quốc tìm hiểu về vấn đề này nhé!


1. Các doanh nghiệp cần trông đợi những điều gì khi được thông báo kiểm tra giấy phép tài trợ người lao động nước ngoài?


UKVI sẽ gửi một nhân viên đến thăm và kiểm tra các đề mục chính trong việc tuân thủ các quy trình tài trợ của doanh nghiệp (trong trường hợp đã có giấy phép) hoặc khả năng tuân thủ các nhiệm vụ khác nhau được quy định trong hướng dẫn có liên quan (đối với các hồ sơ đang chờ xét duyệt).


Những người thường bị yêu cầu phỏng vấn bao gồm những người có tên trong giấy phép tài trợ. Các câu hỏi sẽ có thể liên quan đến quy trình tuyển dụng về vị trí đã được tài trợ. Bên cạnh đó, UKVI cũng sẽ muốn đảm bảo rằng nhà tài trợ và các hệ thống có liên quan cũng sẽ hiểu rõ và tuân thủ nhiệm vụ của mình.


2. Các doanh nghiệp đã có giấy phép tài trợ người lao động nước ngoài sẽ bị điều tra các đề mục chính nào?

  1. Nhu cầu thực sự về giấy phép tài trợ;

  2. Thông tin về các hệ thống nguồn nhân lực cần thiết cho phép doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài trợ;

  3. Kiểm tra giấy tờ cho phép làm việc đã được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội Vụ;

  4. Số lượng người nhập cư được tài trợ phù hợp với quy mô và tính chất của doanh nghiệp;

  5. Kiểm tra nếu doanh nghiệp có thể gây ra mối đe dọa đối với việc kiểm soát nhập cư;

  6. Kiểm tra các giấy tờ cho thấy sự đáp ứng các yêu cầu của giấy phép tài trợ với nhân lực;

  7. Kiểm tra các giấy tờ thể hiện cung cấp việc làm đáp ứng các yêu cầu của giấy phép tài trợ với kỹ năng và mức lương phù hợp;

  8. Kiểm tra các tài liệu được gửi kèm nhằm hỗ trợ cho đơn xin cấp phép tài trợ đều là chân thực, và tất cả các thông tin được cung cấp là đúng; và

  9. Bất kỳ các thông tin khác mà UKVI yêu cầu điều tra thêm.

3. Điều gì sẽ xảy ra sau mỗi lần kiểm tra giấy phép tài trợ người lao động nước ngoài?


UKVI sẽ quyết định xem sẽ tiếp tục chấp thuận hay từ chối giấy phép tài trợ.


Trong trường hợp bị từ chối, nhà tài trợ sẽ không được kháng cáo. Tuy nhiên, họ sẽ có thể yêu cầu ‘chỉnh sửa lỗi sai’ nếu như kết quả từ chối có lỗi thuộc về UKVI. Trong một vài trường hợp, một quyết định từ chối có nghĩa rằng doanh nghiệp có thể nộp lại giấy phép sau 6 tháng.


4. UKVI có đang cưỡng chế các nhà tài trợ?


Do các đợt kiểm tra bị trì hoãn trong thời gian phong tỏa, công bố minh bạch về vấn đề tài trợ được công bố gần nhất cho thấy rằng việc tạm dừng giấy phép của các nhà tài trợ Tier 2 (hiện tại là Skilled Worker) đã giảm xuống 0 trong quý cuối cùng của năm 2020.


Giờ đây khi phong tỏa đã được nới lỏng, chúng ta có thể ‘chuẩn bị tinh thần’ cho sự gia tăng trở lại của các đợt kiểm tra trong những tháng tới khi mà các cuộc kiểm tra đã đươc phép tiếp tục trở lại.


Visa Anh Quốc | Luật Di Trú Vương Quốc Anh

Email: Info@visaanhquoc.com | Info@alstern.co.uk

​Điện thoại: +44 777 665 2069 (Whatsapp/ Imess/ Zalo

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

3 views0 comments

Comments


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page