top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Phí bảo hiểm y tế (IHS) tăng hơn 1,5 lần

Hôm qua, ngày 06/10/2020, Bộ Nội vụ vừa ban hành Lệnh Nhập cư (Phí Y tế) (Sửa đổi) 2020 (Immigration (Health Charge) (Amendment) Order 2020) về việc thay đổi phí bảo hiểm y tế (IHS) có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2020.


Cụ thể, phí bảo hiểm y tế (IHS) sẽ tăng từ £400 một năm lên £624 một năm, bắt đầu có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày ban hành, tức ngày 27/10 năm nay.


Một điểm đáng chú ý khác của Lệnh Nhập cư (Phí Y tế) (Sửa đổi) này là sinh viên, và người phụ thuộc của sinh viên, Đề án Thanh niên Tier 5 (Tier 5 (Youth Mobility Scheme) Temporary Migrant) khi xin visa sẽ được giảm phí IHS xuống còn £470.


Ngoài ra, Lệnh này cũng quy định rằng những người nộp hồ sơ làm việc về mảng Y tế và Chăm sóc sức khoẻ được miễn trả phí IHS. Như vậy, có thể thấy ngoài những trường hợp được giảm phí IHS như trên, nguời xin hồ sơ visa thông thường nếu nộp trước ngày 27/10 sẽ tiết kiệm được hàng trăm bảng Anh so với những ai bắt đầu thủ tục kể từ sau đó. Liên hệ tư vấn: 020 3923 9188 - Luật sư Lani Nguyễn


Nguồn: The Immigration (Health Charge) (Amendment) Order 2020 đề ngày 06/10/2020, legislation.gov.uk


18 views0 comments

留言


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page