top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Tiền trợ cấp cho con (Child Benefit) sẽ thay đổi vào tháng 04/2021


Vừa qua, Chính phủ vừa công bố một tin vui với các bậc phụ huynh có con nhỏ tại Anh Quốc, cụ thể, tiền trợ cấp dành cho con (Child Benefit) sẽ tăng so với hiện tại, đồng thời, tiền trợ cấp dành người giám hộ (Guardian’s Allowance) cũng sẽ tăng.


1. Tiền trợ cấp cho con (Child Benefit) tại Anh Quốc là gì?


Tiền trợ cấp cho con (Child Benefit) tại Anh Quốc là các khoản tiền trợ cấp từ Chính phủ dành cho cha mẹ/ người bảo hộ hợp pháp đang có trách nhiệm nuôi dạy con dưới 16 tuổi hoặc thanh thiếu niên dưới 20 tuổi, trong trường hợp đang theo học toàn thời gian hoặc các khoá đào tạo được áp dụng tại Anh Quốc.


Tiền trợ cấp cho con sẽ được chuyển vào mỗi 4 tuần, vào thứ 2 hoặc thứ 3, số tiền trợ cấp này không có giới hạn và tuỳ vào điều kiện khác nhau của mỗi gia đình.


2. Tiền trợ cấp cho con (Child Benefit) sẽ thay đổi thế nào trong năm 2021-2022?


Có hai mức tiền trợ cấp cho con (Child Benefit) được áp dụng. Cho con đầu hoặc con một, người nhận hiện tại đang nhận £21.05/tuần và £13.95/tuần cho mỗi đứa con sau.


Từ ngày 12/04/2021, số tiền này sẽ tăng lên £21.15/tuần cho con đầu hoặc con một, và £14/tuần cho mỗi đứa con sau.


Vậy, tiền trợ cấp cho con đã tăng lên 10p và 5p mỗi tuần và điều này có nghĩa là các khoản trả tiền hàng tháng sẽ là £84.60 cho con cả hoặc con một, và £56 cho mỗi đứa con sau.


Số tiền trợ cấp này không có giới hạn và tuỳ vào điều kiện khác nhau của mỗi gia đình. Tuy nhiên, chỉ 1 người trong mỗi gia đình được nhận tiền trợ cấp Child Benefit.


Bên cạnh đó, tiền trợ cấp của người giám hộ (Guardian’s Allowance) sẽ tăng từ £17.90/ tuần thành £18/ tuần.


3. Đến lúc nào không thể xin tiền trợ cấp cho con (Child Benefit) được nữa?


Khoản tiền trợ cấp cho con này chỉ có thể được nhận cho trẻ dưới 16 tuổi hoặc người dưới 20 tuổi nếu như họ còn học toàn thời gian hoặc trong các khoá đào tạo được áp dụng.


Mọi chi tiết về tiền trợ cấp Child Benefit có thể được tham khảo thêm tại trang web chính thức của Chính Phủ Anh tại https://www.gov.uk/child-benefitVISA ANH QUỐC – Lani Nguyen Solicitor

Email: Info@visaanhquoc.com | Info@alstern.co.uk

​Điện thoại: +44 020 3923 9188

Facebook: https://www.facebook.com/visas2uk

3 views0 comments

Comments


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page