top of page
Visa Anh Quốc  _ Gia hạn giấy phép bảo lãnh.png

Gia hạn giấy phép bảo lãnh

Hãy liên hệ với các chuyên gia di trú của chúng  tôi nếu bạn đang có nhu cầu gia hạn giấy phép bảo lãnh thông qua số máy 02039239188.

"Tất cả khách hàng đều mong muốn một công ty luật nhập cư UK có thể đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một đội ngũ tận tâm và hết mình."

24/7 Nail Supply 2022

Gia hạn giấy phép tà trợ

 

Gia hạn Giấy phép Nhà bảo lãnh là một quá trình cho phép bạn tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài một cách hợp pháp tại Vương quốc Anh. Bạn có thể gia hạn Giấy phép bảo lãnh của mình trong vòng ba tháng kể từ khi Giấy phép bảo lãnh hiện tại của bạn hết hạn. Điều này đôi khi có thể được mở rộng trong một số trường hợp nhất định.

 

Để gửi đơn đăng ký gia hạn Giấy phép bảo lãnh, bạn phải sử dụng Hệ thống quản lý nhà bảo lãnh (SMS). Đây là công cụ tương tự được sử dụng để cấp Giấy chứng nhận bảo lãnh cho nhân viên Cấp 2 và Cấp 5. Nó cũng là công cụ tương tự được sử dụng để theo dõi tất cả các nhân viên có thị thực. Để gia hạn Giấy phép bảo lãnh, bạn phải trình bày hồ sơ cập nhật và chi tiết về tất cả nhân viên mà bạn đã bảo lãnh trong khi giữ Giấy phép bảo lãnh hiện tại của mình.

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page