top of page
Visa Anh Quốc _ Vào quốc tịch bằng cách sinh ra tại Anh.png

Vào quốc tịch bằng cách sinh ra tại Anh

Hãy liên hệ với các luật sư di trú của chúng tôi để được tư vấn về trường hợp của bạn và cách để đăng kí vào quốc tịch cho con bạn khi con bạn sinh ra.

"Tất cả khách hàng đều mong muốn một công ty luật nhập cư UK có thể đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một đội ngũ tận tâm và hết mình."

24/7 Nail Supply 2022

Làm thế nào để nộp quốc tịch anh khi mới sinh ra?

Không phải lúc nào cũng có thể có được quốc tịch Anh thông qua một trong các tư cách của cha mẹ. Hơn nữa, luật nhập cư của Vương quốc Anh không còn công nhận mọi trẻ em sinh ra ở Vương quốc Anh đều có quốc tịch Anh.

 

Do đó, trẻ em có thể nhận quốc tịch Anh khi sinh ra chỉ dựa trên các trường hợp cụ thể. Ví dụ, quốc tịch Anh có thể được tự động nhận khi cả cha và mẹ đều định cư ở Vương quốc Anh. Khác biệt, trẻ em của công dân Anh sinh ra ở nước ngoài sẽ cần phải đăng ký quốc tịch.

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các lựa chọn đăng ký quốc tịch Anh cho con mình, bạn có thể liên hệ với đội ngũ luật sư nhập cư của Visa Anh Quốc.

 

How can I register my children for British citizenship by birth? Làm thế nào để tôi đăng kí quốc tịch cho các con tôi khi chúng sinh ra?

 

Chỉ những người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên mới có thể nhập quốc tịch Anh. Nếu con bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ phải đăng ký. Tuy nhiên, trước khi họ có thể được đưa vào đơn xin nhập quốc tịch của bạn, họ phải giữ chế độ Nghỉ phép Không thời hạn để ở lại.

 

Trẻ em trên 13 tuổi chỉ có thể đủ điều kiện Nhập tịch nếu chúng đã sống ở Vương quốc Anh ít nhất hai năm trước khi nộp đơn đăng ký.

 

Trẻ em sinh ra tại Vương quốc Anh từ những người không mang quốc tịch Anh sẽ có quyền đăng ký quốc tịch ngay sau khi cha mẹ chúng có ILR hoặc Tình trạng Định cư. Mặt khác, trẻ em có cha mẹ không phải là người Anh đã định cư ở Vương quốc Anh sẽ tự động có quốc tịch khi sinh ra.

 

Để đăng ký nhập quốc tịch Anh cho con bạn, bạn có thể điền vào biểu mẫu trực tuyến. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu đặt lịch hẹn tại điểm dịch vụ UKVCAS gần nhất để cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn.

 

Bạn cũng có thể quét và sao chép các tài liệu ứng dụng của mình tại một trong những trung tâm này.

Trẻ em của công dân Vương Quốc Anh sinh ra ở nước ngoài có được nhập quốc tịch Anh khi mới sinh ra không?

Trẻ em sinh ra bên ngoài đất nước từ công dân Vương quốc Anh có thể có quốc tịch Anh “khác chứ không phải theo dòng dõi”. Điều này có nghĩa là người đó sẽ có thể truyền trạng thái này cho các thế hệ tương lai sinh ra ở nước ngoài hoặc ở Vương quốc Anh.

 

Theo Đạo luật Quốc tịch Anh năm 1981, một cá nhân sinh ra bên ngoài Vương quốc Anh có thể là công dân Anh nếu tại thời điểm sinh cha hoặc mẹ là công dân Vương quốc Anh.

 

Trẻ em dưới 18 tuổi có thể nhập quốc tịch Anh với điều kiện:

 

 • Cả cha và mẹ đều đã sống ở Vương quốc Anh ba năm kể từ ngày nộp đơn.

 • Cả cha và mẹ đều ký tên và đồng ý vào đơn đăng ký.

 • Nếu trẻ từ mười tuổi trở lên, trẻ phải có phẩm chất tốt

 

Nếu cả cha và mẹ đều được sinh ra ở Vương quốc Anh, đứa trẻ sẽ miễn nhiên trở thành công dân Anh. Khác biệt, nếu cả cha và mẹ đều mang quốc tịch Anh nhưng sinh ra ở nước ngoài, trẻ em sẽ cần phải đăng ký quốc tịch. Điều tương tự cũng áp dụng cho những đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài được cha mẹ người Anh nhận làm con nuôi.

Trẻ em sinh ra ở Anh có miễn nhiên nhập quốc tịch Anh không?

Quyền xin nhập quốc tịch Anh của bạn nếu bạn sinh ra ở Vương quốc Anh tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

 

Trẻ sinh ra sau ngày 1/1/1983

 

Nếu bạn hoặc con bạn sinh ra ở Vương quốc Anh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1983, bạn có thể đủ điều kiện để nhập quốc tịch Anh. Để đủ điều kiện, bạn phải:

 

 • Dưới 18 tuổi.

 • Đã sống ở Vương quốc Anh cho đến khi bạn 10 tuổi trở lên.

 

Bạn sẽ chỉ có quốc tịch của mình khi ít nhất một trong số cha mẹ của bạn trở thành công dân Anh, hoặc ít nhất được phép ở lại Vương quốc Anh vĩnh viễn theo ILR hoặc Trạng thái Định cư EU.

 

Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu trên, bạn sẽ không cần đăng ký quốc tịch.

 

Trẻ sinh ra trươc 1983

 

Bạn sẽ miễn nhiên là công dân Anh nếu bạn sinh ra ở Vương quốc Anh trước ngày 1 tháng 1 năm 1983, trừ khi cha của bạn là một nhà ngoại giao làm việc cho một quốc gia không thuộc Vương quốc Anh hoặc nếu bạn sinh ra ở Quần đảo Channel trong Thế chiến 2.

 

Để đảm bảo rằng bạn có quốc tịch Anh, bạn có thể yêu cầu thư xác nhận tình trạng của mình.

Làm thế nào để bạn có quốc tịch Anh theo dòng  dõi?

Thông qua quốc tịch Anh theo dòng dõi, những cá nhân không sinh ra ở nước ngoài có thể nhập quốc tịch Anh dựa trên tình trạng quốc tịch của cha mẹ hoặc ông bà của họ.

 

Để đủ điều kiện, cha mẹ của đứa trẻ cần phải là công dân Anh và đã sống ở Vương quốc Anh trong thời gian liên tục trong ba năm qua, không có quá 270 ngày vắng mặt. Một trong các bậc cha mẹ cũng phải có quốc tịch Anh của mình nếu không thì do dòng dõi.

 

Nói cách khác, một đứa trẻ là công dân của Vương quốc Anh theo dòng dõi, không thể truyền tình trạng này cho các thế hệ tiếp theo ở nước ngoài.

 

Trong một số trường hợp, trẻ em đủ điều kiện không đương nhiên là công dân Vương quốc Anh nhưng cần phải đăng ký tình trạng quốc tịch của mình. Luật được áp dụng như sau:

 

 • Trẻ em sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2006 mặc nhiên là công dân Anh với điều kiện một trong hai cha mẹ là công dân Anh tại thời điểm sinh.

 • Trẻ em sinh từ năm 1983 đến tháng 6 năm 2006 có thể có quốc tịch Vương quốc Anh nếu một trong hai cha mẹ là công dân Anh tại thời điểm sinh.

 • Trẻ em sinh trước năm 1983 đương nhiên là công dân Vương quốc Anh nếu cha là người Anh hoặc công dân của Vương quốc Anh và thuộc địa, trừ khi kết hôn với mẹ của chúng.

 

Bạn có thể đăng ký quốc tịch theo dòng dõi trực tuyến hoặc nộp đơn đăng ký giấy trên Mẫu MN1. Ứng dụng có thể được thực hiện từ cả trong Vương quốc Anh hoặc nước ngoài.

Bạn có được quốc tịch Anh nếu là con nuôi không?

Theo Đạo luật Quốc tịch Anh năm 1981, được sửa đổi bởi Đạo luật Con nuôi và Con nuôi năm 2002, những đứa trẻ được nhận làm con nuôi vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1983 sẽ tự động có quốc tịch Anh nếu một trong những người nhận con nuôi là công dân Vương quốc Anh.

 

Một đứa trẻ chưa phải là công dân Anh cũng có quốc tịch Vương quốc Anh, với điều kiện ít nhất một trong những người nhận con nuôi thường trú tại quốc gia hoặc một trong những vùng lãnh thổ được chỉ định.

 

Trẻ em phải tuân theo lệnh của cha mẹ được đưa ra tại tòa án Vương quốc Anh có thể trở thành công dân Anh nếu người đưa ra lệnh này mang quốc tịch Vương quốc Anh.

 

Quyền công dân Anh có được khi nhận con nuôi sẽ không bị mất nếu việc nhận con nuôi hoặc mệnh lệnh của cha mẹ hết hiệu lực.

 

Cần lưu ý rằng trẻ em được nhận làm con nuôi ở nước ngoài trước ngày 1 tháng 6 năm 2003 không đương nhiên đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu Anh.

Làm thế nào các con tôi lấy được hộ chiếu Anh?

Bạn có thể xin hộ chiếu cho con mình nếu chúng dưới 16 tuổi. Trung bình, mất đến ba tuần để nhận được hộ chiếu trẻ em.

 

Để xin hộ chiếu cho con bạn, bạn sẽ cần thông tin chi tiết và chữ ký của cả cha và mẹ hoặc bất kỳ người nào có trách nhiệm làm cha mẹ. Nếu bạn không thể cung cấp thông tin này, bạn phải chuẩn bị một bản tuyên bố bằng văn bản để giải thích hoàn cảnh của mình. Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi phải ký vào đơn đăng ký.

 

Nếu con bạn chưa từng có hộ chiếu Anh, bạn phải xin cấp hộ chiếu trẻ em đầu tiên. Khi bạn đã gửi yêu cầu của mình, bạn sẽ cần một người do bạn lựa chọn để xác nhận danh tính của con bạn. Người này phải là công dân Anh, đã biết bạn ít nhất 2 năm và làm việc trong một ngành nghề được công nhận. Văn phòng Hộ chiếu HM sẽ liên hệ với trọng tài của bạn như một phần của quy trình đăng ký hộ chiếu của bạn.

 

Hộ chiếu Anh cho trẻ em có giá £ 49 nếu bạn đăng ký trực tuyến hoặc £ 58,50 nếu bạn gửi mẫu giấy của bạn từ Bưu điện.

Những giấy tờ cần thiết nào để xin hộ chiếu Anh cho các con tôi?

Để xin hộ chiếu Anh cho con bạn, bạn phải cung cấp giấy tờ cụ thể. UKVI sẽ chỉ chấp nhận các tài liệu gốc hoặc bản sao chính thức của chứng chỉ. Bản sao có chứng thực và bản sao không được chấp nhận và sẽ làm cho đơn của bạn không hợp lệ.

 

Cùng với mẫu đơn nộp xin hộ chiếu Anh, bạn cần nộp những giấy tờ sau:

 

 • Giấy khai sinh hoặc nhận con nuôi đầy đủ của con bạn. Nếu tên trên hộ chiếu của bạn không khớp với tên được ghi trên giấy khai sinh, bạn phải cung cấp một lá thư có chữ ký của bất kỳ người nào có trách nhiệm làm cha mẹ xác nhận việc thay đổi tên và ít nhất một bằng chứng về việc tên mới đang được sử dụng trong hồ sơ chính thức.

 • Bất kỳ hộ chiếu hợp lệ nào trước đây từ một quốc gia khác của con bạn.

 • Bằng chứng là con bạn có quốc tịch Anh.

Đơn xin nhập quốc tịch Anh theo đơn khai sinh là gì?

Để đăng ký cho con bạn dưới 18 tuổi nhập quốc tịch Anh khi khai sinh hoặc nhận con nuôi, bạn có thể sử dụng Mẫu MN1.

 

Những người nộp đơn sống ở Vương quốc Anh hoặc ở Quần đảo Channel, Đảo Man hoặc bất kỳ Lãnh thổ Hải ngoại nào khác của Anh đều có thể nộp đơn này.

 

Phần 5 của Mẫu MN1 phải được điền đầy đủ thông tin chi tiết về các trọng tài của bạn. Những người này cần xác nhận danh tính của con bạn và sẵn sàng tư vấn cho Bộ Nội vụ về bất kỳ lý do nào khiến người nộp đơn xứng đáng có được quy chế công dân.

 

Cả cha và mẹ cũng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của họ và sự đồng ý của họ

Nếu bạn là cha mẹ đơn thân hoặc bạn không thể cung cấp thông tin chi tiết về cha mẹ ruột của con mình, bạn phải đính kèm vào biểu mẫu của mình một bản tuyên bố giải thích tình huống của bạn.

 

Những bạn sinh trước năm 1983 muốn đăng ký thì cần sử dụng một mẫu khác, đó là Mẫu UKM.

Chi phí vào quốc tịch Anh theo lệ phí khai sinh là gì?

Chi phí £1,012 để đăng ký cho con bạn nhập quốc tịch Anh.

 

Điều này không bao gồm khoản phí bổ sung £ 80 để đăng ký buổi lễ nhập tịch của bạn, điều này chỉ bắt buộc đối với những người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên.

 

Bạn cũng có thể được yêu cầu trả £ 19,20 để lấy dấu vân tay và ảnh của bạn.

 

Phí thông tin sinh trắc học có thể thay đổi nếu bạn đăng ký từ Quần đảo Channel, Đảo Man hoặc các vùng lãnh thổ hải ngoại khác của Anh.

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page