top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Tất tần tật về Job Support Scheme ở UK - Phần 2

Ngày 22/10, Chính phủ đã cập nhật chính sách Job Support Scheme (JSS) ban đầu thành hai loại, bao gồm JSS Open và JSS Closed. Tiếp nối phần 1, ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về JSS Closed và các điểm cần lưu ý.


1. Job Support Scheme (JSS) Closed là gì?


Đây là chính sách mở rộng của Job Support Scheme ban đầu được thiết kế để cung cấp gói hỗ trợ tạm thời cho doanh nghiệp có mặt bằng bị buộc phải đóng cửa do hậu quả trực tiếp từ các biện pháp hạn Covid-19 được đặt ra bởi Chính phủ. Chính sách này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng, từ ngày 01/11/2020 và sẽ được xem xét lại vào tháng 01 năm sau.


2. Ai được hưởng chính sách này?


Doanh nghiệp


Ngoài những đối tượng được Job Support Scheme Open hỗ trợ, JSS Closed còn áp dụng cho các doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa do hậu quả trực tiếp từ các biện pháp hạn Covid-19 được đặt ra bởi Chính phủ, bao gồm những nơi bị giới hạn chỉ áp dụng dịch vụ giao hoặc nhận từ cửa hàng hoặc mặt bằng.


Khoản tiền hỗ trợ sẽ được tính toán dựa trên số lượng người lao động bị buộc dừng công việc tại nơi họ đang làm việc. Doanh nghiệp chỉ có thể yêu cầu được hưởng chính sách này cho những người lao động không thể làm việc (trả lương hay không) cho doanh nghiệp.


Doanh nghiệp yêu cầu được hưởng chính sách phải bị yêu cầu và ngưng làm việc tối thiểu 7 ngày liên tiếp. Người lao động có thể quay lại làm việc sau thời gian đó.


Các yêu cầu hưởng chính sách mở rộng phải không được trùng lắp nhau và được trả hằng tháng. Các khoảng thanh toán này sẽ chịu thuế, và doanh nghiệp sẽ bị yêu cầu chi trả toàn bộ NICS và khoảng lương hưu tự động (automatic enrolment pension contributions), nhưng không bị yêu cầu phải chi trả thêm cho các chi phí lương. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể trả tiền (top up) cho người lao động nếu họ muốn.


Cần lưu ý là các doanh nghiệp bị cơ quan y tế địa phương yêu cầu phải đóng cửa do đợt bùng phát tại nơi làm việc thì sẽ không được áp dụng chính sách hỗ trợ này.


Tìm hiểu thêm về Job Support Scheme Open tại đây.


Người lao động


Tương đương với JSS Open, JSS Closed áp dụng cho mỗi người lao động đủ điều kiện với số tiền hỗ trợ tương đương 2/3 tiền lương thông thường của họ và tối đa là £2,083.33 một tháng.


Doanh nghiệp có thể yêu cầu được hỗ trợ theo JSS Closed nếu địa điểm kinh doanh bị đóng cửa. Khi mở cửa trở lại, doanh nghiệp có thể yêu cầu áp dụng chính sách JSS Open.


Ngoài ra, một số điểm khác như Job Retention Bonus hoặc về yêu cầu không được sa thải người lao động cũng tương tự như JSS Open.


3. Chính sách này hỗ trợ những gì?


Doanh nghiệp phải sử dụng khoản hỗ trợ này để chi trả tiền lương người lao động và các khoản thuế liên quan. Khoản hỗ trợ không được áp dụng cho doanh nghiệp NICs Class 1 hoặc lương hưu, và sẽ được trả sau bằng cách bồi hoàn cho doanh nghiệp.


4. Làm thế nào để yêu cầu được hỗ trợ?


Đây là chính sách mang tính tạm thời, có hiệu lực 06 tháng từ ngày 01/11/2020 và sẽ được xem xét lại vào tháng 01/2021. Doanh nghiệp có thể yêu cầu được hỗ trợ hằng tháng thông qua Gov.uk kể từ ngày 8/12/2020.Liên hệ tư vấn: 020 3923 9188- Luật sư Lani Nguyễn

4 views

留言


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page