top of page
Untitled.png
Insights Post
Visa Anh Quốc _ Canary Wharf Office_edited.jpg

Tất tần tật về Job Support Scheme ở UK - Phần 1

Chính sách Hỗ trợ Việc làm (Job Support Scheme) được chính phủ Anh Quốc lập ra trong bối cảnh các doanh nghiệp (business) và người lao động phải đối mặt với các khó khăn do dịch Covid-19. Có thể xem đây là một trong những chính sách quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp ở Anh Quốc trong giai đoạn hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Job Support Scheme (JSS) bao gồm hai loại, JSS Open và JSS Closed. Trong phần 1, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về JSS Open.

1. Job Support Scheme (JSS) Open là gì?


Vào tháng 9/2020, Chính phủ giới thiệu Job Support Scheme với mục đích để bảo vệ người lao động và việc làm (job) hiện có tại các doanh nghiệp trong bối cảnh các doanh nghiệp này có thể phải đối mặt với việc cắt giảm việc làm trong các tháng mùa đông sắp tới vì Covid-19. Theo đó, đối với số giờ làm việc thông thường (tức số giờ làm việc trước khi bị cắt giảm), doanh nghiệp sẽ tiếp tục trả lương cho số giờ mà người lao động làm việc, còn đối với số giờ làm việc bị cắt giảm (tức số giờ mà người lao động không làm việc) thì sẽ được chia ra giữa doanh nghiệp, Chính phủ (thông qua cơ chế hỗ trợ tiền lương) và người lao động (thông qua việc cắt giảm giờ làm), và người lao động sẽ được giữ công việc hiện tại của mình.


Sau đó, vào ngày 22/10, Chính phủ ban hành chính sách cập nhật có tên Job Support Scheme Open để mở rộng và kịp thời ứng phó với những thay đổi của tình hình dịch bệnh hiện tại.


Xem thêm về Job Support Scheme Closed tại đây.


2. Ai được hỗ trợ bởi JSS Open?


Doanh nghiệp


Tất cả các doanh nghiệp với tài khoản ngân hàng UK và UK PAYE schemes có thể đăng ký để hưởng chính sách này. Cả người lao động và doanh nghiệp đều không cần phải sử dụng Coronavirus Job Retention Scheme trước đó để được áp dụng sử dụng chính sách này.


Các doanh nghiệp lớn (tức có số lượng người lao động tối thiểu là 250) sẽ phải đáp ứng một bài kiểm tra tác động tài chính (financial impact test), do đó chính sách này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu giữ nguyên hoặc thấp hơn giai đoạn trước khi bị khó khăn do Covid-19. Cũng lưu ý là sẽ không có kiểm tra tác động tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng Job Support Scheme để nhận thêm Job Retention Bonus nếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể.


Người lao động


Người lao động phải là người được trả theo bảng lương PAYE (PAYE payroll) trong giai đoạn giữa ngày 6/4/2019 đến 23:59 phút ngày 23/9/2020. Điều này có nghĩa là đơn Real Time Information (RTI submission) thông báo về việc thanh toán cho người lao động cho HMRC phải được lập vào hoặc trước ngày 23/9/2020.


Ngoài ra, người lao động phải làm việc ít nhất 20% số giờ làm việc thông thường. Việc áp dụng chính sách này sẽ được áp dụng linh hoạt, theo đó, người lao động có thể được hưởng chính sách này, sau đó ngưng một thời gian và quay lại hưởng chính sách này, nhưng phải đáp ứng thời gian làm việc ngắn nhất là 7 ngày liên tiếp.


3. Chính sách này hỗ trợ những gì?


Theo chính sách ban đầu được thông báo vào tháng 9, cho mỗi giờ mà người lao động không làm việc, Chính phủ và người lao động mỗi bên sẽ trả 1/3 tiền lương thông thường cho người lao động. Hỗ trợ từ Chính phủ sẽ giới hạn ở mức £697.92 một tháng. Khoản tiền hỗ trợ từ Chính phủ sẽ được thanh toán theo phương thức trả sau và bồi hoàn cho doanh nghiệp. Cần lưu ý là khoản hỗ trợ này không áp dụng cho doanh nghiệp NICs Class 1 hoặc các khoản trả lương hưu. "Mức lương thông thường" được tính toán theo phương pháp tương tự với Coronavirus Job Retention Scheme.


Tuy nhiên, theo chính sách JSS Open mới cập nhật vào ngày 22/10, Chính phủ đã mở rộng và thay đổi một số điểm đáng chú ý sau:

Giảm số giờ tối thiểu mà người lao động phải làm việc từ 33% xuống còn 20%, và phần góp của doanh nghiệp sẽ giảm từ 1/3 xuống còn 5%. Cụ thể, đối với số giờ người lao động không làm việc, chính phủ sẽ chi trả 61.67%, tối đa là £1,541.75 một tháng, doanh nghiệp sẽ đóng góp 5%, tối đa là £125 một tháng. Các mức tối đa này dựa trên mức lương tham chiếu hàng tháng là £3,125.


4. Làm thế nào để được hỗ trợ bởi Job Support Scheme?


Chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2020 đến hết tháng 4/2021. Doanh nghiệp sẽ có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua hình thức online tại Gov.uk kể từ 8/12/2020. Việc thanh toán sẽ được thực hiện hằng tháng.


Khoản hỗ trợ sẽ được thanh toán sau, nghĩa là chỉ khi nào yêu cầu hỗ trợ liên quan đến một khoảng thời gian cụ thể được gửi đi, sau khi người lao động nhận được thanh toán tiền lương và việc thanh toán được báo cáo lên HMRC thông qua RTI.


5. Kiểm tra từ phía HMRC


HMRC sẽ kiểm tra yêu cầu hỗ trợ. Khoản hỗ trợ có thể sẽ bị thu hồi hoặc doanh nghiệp có thể sẽ phải trả lại khoản tiền hỗ trợ nếu bị phát hiện lừa dối hoặc sử dụng thông tin sai lệch. Khoản hỗ trợ chỉ có thể được sử dụng như là khoản bồi hoàn cho chi phí tiền lương thực sự phát sinh.


Doanh nghiệp phải thông nhất với người lao động một giai đoạn làm việc ngắn hạn mới và các thay đổi về hợp đồng làm việc, sau đó thông báo với người lao động bằng văn bản. Văn bản đồng ý này phải luôn được có sẵn khi HMRC yêu cầu.


6. Ví dụ minh họa


Thông thường, chị A là việc 5 ngày một tuần với mức lương £1400/tháng. Công ty nơi chị A làm việc bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên sụt giảm doanh số. Thay vì sa thải chị A, công ty đưa chị A vào Job Support Scheme, làm việc 1 ngày/tuần (tức 20% số giờ làm việc thông thường).


Công ty sẽ thanh toán cho chị A số tiền lương là £280/tháng cho những ngày chị làm việc. Và cho những ngày chị không làm việc (tức 4 ngày/tuần), chị A vẫn sẽ được trả 2/3 số tiền lương bình thường cho khoảng thời gian đó. Từ đó, tổng cộng chị A sẽ được trả £1,027, tương đương 73% tiền lương thông thường.


Chính phủ sẽ hỗ trợ £691 (tức 61.67% số giờ chị A không làm việc), số tiền này sẽ được trả cho công ty của chị A, còn công ty sẽ trả 5% tương đương £56.


Ngoài ra, Công ty chị A sẽ chi trả thêm NICs và quỹ lương hưu tự động (auto enrolment pension contribution) cho khoản thanh toán £56. Công ty chị A cũng có thể yêu cầu được hưởng Job Retention Bonus với giá trị £1,000 dùng để để trang trải các chi phí nhân sự để giữ chị A lại làm việc trong khoản thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 trong diện JSS Open.
Liên hệ tư vấn: 020 3923 9188 - Luật sư Lani Nguyễn

9 views0 comments

Comments


canary-wharf-and-river-thames-2022-03-08-00-23-53-utc.jpeg

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page