top of page
Visa Anh Quốc _ định cư vĩnh viễn.png

Các yêu cầu để được định cư vĩnh viễn

Yêu cầu để xin vào định cư vĩnh viễn (ILR)

Nhận tư vấn về các yêu cầu với ILR với Gói Tư vấn cá nhân của chúng tôi.

 

Gọi cho chúng tôi theo số 0203 923 9188 để được giúp đỡ và hỗ trợ ngay lập tức với trường hợp của bạn. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn trực tiếp, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

"Tất cả khách hàng đều mong muốn một công ty luật nhập cư UK có thể đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Một đội ngũ tận tâm và hết mình."

24/7 Nail Supply 2022

Xin vào định cư vĩnh viễn (ILR) là gì?

Xin vào định cư vĩnh viễn là một hình thức định cư dành cho những công dân không thuộc EEA đã dành một khoảng thời gian nhất định sống ở UK.

 

Vào định cư vĩnh viễn cho phép một người có giấy phép nhập cảnh được sống, làm việc và học tập tại UK mà không bị hạn chế về nhập cư. Nó cũng hoạt động như một điều kiện tiên quyết để nhập quốc tịch và nhập quốc tịch Anh.

 

Thông thường, một người không thuộc EEA có thể nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn sau 5 năm cư trú hợp pháp tại UK. Tuy nhiên, thời gian tối thiểu mà một cá nhân phải ở UK trước khi nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn tại UK tùy thuộc vào loại Visa cụ thể mà họ đang sống cũng như hoàn cảnh sống cụ thể của họ.

 

Những người nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn có thể đủ điều kiện đăng ký nhập tịch để trở thành công dân Anh trong tương lai hoặc xin hộ chiếu Anh, cho phép một người sống tự do và hưởng các quyền lợi của công dân Anh.

Yêu cầu để vào định cư vĩnh viễn là gì?

Có một số yêu cầu nhất định để một cá nhân đủ điều kiện để nộp đơn xin Vào định cư vĩnh viễn.

Yêu cầu cơ bản nhất để vào định cư vĩnh viễn là phải sống hợp pháp liên tục ở UK trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hầu hết các trường hợp, một cá nhân không thuộc EEA sẽ có thể nộp đơn xin ILR sau 5 năm. Điều đó có nghĩa là, yêu cầu về thời gian tối thiểu tùy thuộc vào Visa mà người đó đang sống và hoàn cảnh cụ thể của họ. Bạn nên hiểu hoàn cảnh cá nhân của mình trước khi nộp đơn đăng ký ILR.

Giống như yêu cầu về thời gian, có các yêu cầu ILR khác mà người nộp đơn cần phải đáp ứng để đủ điều kiện vào định cư vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc đáp ứng các yêu cầu không có nghĩa chúng sẽ đảm bảo rằng bạn chắc chắn sẽ được cấp ILR.

Các Yêu cầu ILR như sau:

 • Không có tiền án hình sự hoặc vi phạm luật nhập cư

 • Vượt qua bài thi ‘Life in the UK’

 • Có khả năng chứng minh trình độ tiếng Anh B1 theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (trừ khi được miễn điều kiện này)

 • Người nộp đơn không được ở ngoài UK quá 180 ngày trong vòng 12 tháng đối với thời gian cư trú tại UK của họ

 

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu người nộp đơn bị phát hiện đã lừa dối Bộ Nội vụ trong bất kỳ đơn xin nào hoặc trong thời gian ở UK, họ sẽ không đủ điều kiện để được Vào định cư vĩnh viễn và có thể bị xử lý kỷ luật thêm.

Yêu cầu của ILR về thời gian ởi lại là gì?

Khoảng thời gian mà một người cần phải sống ở UK trước khi họ có thể nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn (thời gian đủ điều kiện) dựa trên loại Visa họ đang sở hữu, cho dù đó là Visa lao động hay Visa gia đình, hoặc hoàn cảnh sống của họ. Cá nhân đó phải đang sống hợp pháp tại UK để thời gian đó được tính hợp lệ cho yêu cầu của ILR và đơn đăng ký ILR.

 

Yêu cầu thời gian này thường là 5 năm đối với những trường hợp điển hình thường thấy. Cụ thể là với những người đã và đang sống theo Visa vợ chồng, Visa gia đình, Visa đối tác chưa kết hôn và một số Visa làm việc nhất định của UK, chẳng hạn như Visa lao động có tay nghề, có thể nộp đơn ILR sau 5 năm để sống được vào vĩnh viễn.

 

Tuy nhiên, có một số diện Visa và hoàn cảnh sống yêu cầu điều kiện thời gian tối thiểu khác nhau:

ILR.png

Các yêu cầu về thời gian ILR dựa trên tình trạng nhập cư là gì?

Có nhiều lộ trình khác có thể giúp bạn xin vào định cư vĩnh viễn mà không yêu cầu phải có Visa cụ thể. Các lộ trình này dựa trên tình trạng nhập cư và hoàn cảnh sống cá nhân.

 

Một số lộ trình yêu cầu thời gian cư trú tại UK lâu hơn so với 5 năm thông thường trước khi đủ điều kiện để được hưởng ILR.

ILR 2.png

Về yêu cầu khoảng thời gian liên tục

Việc tính toán xem bạn có đáp ứng yêu cầu về thời gian tối thiểu để vào định cư vĩnh viễn không dễ dàng như bạn tưởng tượng, tuy nhiên, đó là một phần quan trọng của quy trình đăng ký ILR.

 

Người nộp đơn phải lưu ý rằng chỉ thời gian ở lại hợp pháp ở UK mới được tính vào yêu cầu về thời gian ILR. Xin lưu ý rằng bất kỳ thời gian nào ở Đảo Man hoặc Quần đảo Channel sẽ không được tính vào thời gian ILR yêu cầu và sẽ không giúp gì đơn đăng ký ILR của bạn.

 

Khoảng thời gian đủ điều kiện được tính ngược lại từ một trong những thời điểm sau: ngày bạn Xin vào định cư vĩnh viễn, ngày nộp đơn của bạn hoặc bất kỳ ngày nào sau tối đa 28 ngày kể từ ngày nộp đơn của bạn.

 

Ai không cần phải nộp đơn xin Vào định cư vĩnh viễn?

Mặc dù xin vào định cư vĩnh viễn là điều kiện tiên quyết để có quốc tịch Anh và cung cấp một hình thức định cư ổn định, một số cá nhân sẽ không cần phải đáp ứng các yêu cầu ILR hoặc trải qua quy trình ILR tiêu chuẩn để đủ điều kiện cho tình trạng định cư cũng như trở thành công dân Anh.

 

Ví dụ: một đứa trẻ phụ thuộc của một người là công dân Anh, hoặc đã có tình trạng định cư, có thể được cấp phép ở lại UK. Ngoài ra, những người tị nạn có hoàn cảnh đặc biệt đã trải qua Chương trình Bảo vệ Gateway thông thường sẽ có thể ở lại UK mà không bị hạn chế.

Các yêu cầu về thời gian tối đa có thể ra khỏi Anh là gì?

Theo nguyên tắc chung, để được cấp ILR, bạn không được dành hơn 180 ngày bên ngoài UK trong 12 tháng đối với thời gian cư trú tại UK để đủ điều kiện Xin vào định cư vĩnh viễn.

 

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn đã dành hơn 180 ngày bên ngoài UK trong khoảng thời gian 12 tháng, thì bạn sẽ không đảm bảo thời gian cư trú liên tục tại Anh.

 

Bất kỳ khoảng thời gian bên ngoài UK nào cũng cần phải có lý do phù hợp. Ví dụ: các chuyến du lịch thường niên bên ngoai UK, sẽ được tính vào giới hạn 180 ngày.

 

Các khoảng thời gian vắng mặt ngoại lệ

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ và các điểm cần lưu ý liên quan đến các yêu cầu về thời gian rời khỏi Anh.

 

Nếu có sự trì hoãn, chậm trễ giữa ngày làm thủ tục nhập cảnh và ngày nhập cảnh vào UK làm bạn bị vượt quá 180 ngày, điều này sẽ không bị tính là vi phạm giới hạn.

 

Các cá nhân được phân loại là nhà đầu tư đổi mới theo chương trình Visa Nhà đầu tư đổi mới và những người đã được cấp Visa Người phụ thuộc PBS trước ngày 11 tháng 1 năm 2018 có thể không cần giải thích về thời gian rời khỏi UK của họ khi họ nộp đơn xin ILR.

 

Những người dưới diện Visa/tình trạng nhập cư sau đây chắc chắn sẽ không cần đưa ra lý do ra khỏi UK trong trường hợp họ không vượt quá giới hạn 180 ngày:

 • Người có Visa nhà đầu tư đổi mới hoặc Tài năng Đặc biệt

 • Người có Visa Tổ tiên UK

 • Người đã nghỉ hưu trên các phương tiện độc lập

 • Người theo Visa phụ thuộc vào hệ thống nhập cư theo điểm

 

Rất có thể Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu các tài liệu nêu chi tiết về thời gian của bạn bên ngoài UK trong thời gian bạn cư trú hợp pháp tại UK, trừ khi bạn thuộc một trong các loại được đề cập ở trên.

 

Vì lý do này, tốt nhất bạn nên giữ bất kỳ giấy tờ thông hành nào nêu chi tiết thời gian bạn đã ở nước ngoài trong thời gian ở UK trong mọi trường hợp.

 

Nếu một doanh nhân dành hơn 180 ngày bên ngoài UK trong khoảng thời gian 12 tháng để kinh doanh, thì khoảng thời gian liên tục ở UK của người này sẽ không bị coi là bị gián đoạn.

 

Ngoài ra, thời gian bên ngoài UK dưới 24 giờ sẽ không được tính là một ngày.

 

Nếu ai đó đã ở hơn 180 ngày bên ngoài UK vì vấn đề thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng, thì khoảng thời gian sinh sống liên tục của họ sẽ không bị gián đoạn.

Điều kiện tiếng Anh là gì?

Hầu hết người nộp xin vào định cư vĩnh viễn sẽ cần phải chứng minh được rằng họ có ít nhất là trình độ tiếng Anh B1 về nghe và nói theo quy định của Khung Ngôn ngữ Chung Châu Âu trước khi họ có thể được xem xét để được cấp ILR tại UK.

 

Bài kiểm tra tiếng Anh có thể được thực hiện tại một số địa điểm khác nhau ở UK và trên toàn thế giới. Bài kiểm tra phải được thực hiện tại một trung tâm khảo thí SELT đã được phê duyệt. Nếu bạn không được miễn điều kiện về ngôn ngữ, bạn sẽ cần phải cung cấp chứng chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ này trong đơn nộp hoặc nếu không thì kết quả của bạn phải có thể truy cập trực tuyến.

 

Miễn thi tiếng Anh

Một số cá nhân sẽ được miễn các điều kiện về tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn là công dân của một quốc gia nói tiếng Anh, bạn sẽ không cần phải làm bài kiểm tra bắt buộc.

 

Điều này bao gồm công dân của các quốc gia sau:

 • Antigua và Barbuda

 • Châu Úc

 • Bahamas

 • Barbados

 • Belize

 • Canada

 • Dominica

 • Grenada

 • Guyana

 • Jamaica

 • New Zealand

 • Kitts và Nevis

 • St Lucia

 • Saint Vincent và Grenadines

 • Trinidad và Tobago

 • Hoa Kỳ

 

Nếu người nộp đã lấy bằng cử nhân hoặc cao hơn bằng tiếng Anh tại một cơ sở giáo dục được công nhận, họ sẽ không cần phải thi bài thi tiếng Anh nữa. Bất kỳ người nộp đơn ILR nào từ 65 tuổi trở lên, hoặc có vấn đề về tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tâm thần lâu dài, cũng sẽ không cần phải làm bài kiểm tra để được cấp ILR.

 

Các trường hợp miễn trừ khác bao gồm những trường hợp sau:

 

Người phụ thuộc từ 18 đến 64 tuổi, còn sống và đang định cư ổn định ở UK, bao gồm những người thuộc Chương trình Định cư Liên minh Châu Âu (EUSS) của chính phủ UK, trước đây là cư trú dài hạn.

Một nạn nhân của bạo lực gia đình có bạn đời hoặc vợ/chồng là công dân Anh/người đã định cư.

Bạn đời hoặc vợ/chồng của một người đã qua đời là công dân Anh/người đã định cư.

Ngoài ELT, người nộp đơn ILR có thể phải trải qua bài kiểm tra ‘Life in the UK’, được gọi là bài kiểm tra Quốc tịch Anh trước khi họ có thể được cấp ILR.

Lời khuyên cho đơn xin vào định cư vĩnh viễn UK

Tại Dịch vụ Tư vấn Nhập cư, chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ có thể để tối đa hóa cơ hội thành công của bạn khi nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn. Luật sư có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và điều kiện của bạn đồng thời liên lạc với Bộ Nội vụ, trước khi hoàn thành và gửi đơn đăng ký của bạn.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0203 923 9188 để được tư vấn trực tiếp.

Hỗ trợ đơn xin vào định cư vĩnh viễn

Tại Visa Anh Quốc, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá và hoàn thành các đơn xin định cư. Luật sư của chúng tôi có thể đánh giá điều kiện và hoàn cảnh của bạn để đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu khi xin vào định cư vĩnh viễn. Chúng tôi cũng sẽ hoàn thành đơn đăng ký của bạn một cách cẩn thận nhất và gửi đến Bộ Nội Vụ.

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0203 923 9188 để được tư vấn đề đơn xin vào định cư của mình.

Bài thi ‘Life in the UK’ là gì?

Bài thi ‘Life in the UK’ là một bài kiểm tra kéo dài 45 phút bao gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên văn hóa, phong tục và lịch sử của Anh. Phần lớn những người nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn đều phải vượt qua bài kiểm tra này để được xem xét cho tình trạng ILR.

 

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài thi này là nghiên cứu Sổ tay về bài thi ‘Life in the UK’ của Bộ Nội Vụ

 

Có hơn 30 trung tâm ở UK, cho phép bạn làm bài thi. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đặt lịch thi tại một trong năm trung tâm gần bạn nhất. Bạn phải đặt lịch thi không quá ba ngày trước ngày kiểm tra. Khi đến làm bài kiểm tra, bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân, trong đó phải có giấy tờ ghi rõ địa chỉ UK của bạn.

 

Chi phí cho mỗi lần thi là £50 và bạn phải đạt được số điểm ít nhất 75% để vượt qua bài thi này. Vào ngày thi, bạn cần mang theo một số giấy tờ tùy thân như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe.

 

Nếu bạn trượt bài kiểm tra, bạn có thể thi lại sau bảy ngày kể từ ngày kiểm tra trước. Bạn có thể thi lại nhiều lần nếu cần.

 

Có một số cá nhân nhất định sẽ được miễn bài thi này. Những người dưới 18 tuổi hoặc trên 65 tuổi sẽ không cần phải thực hiện bài thi ‘Life in the UK’. Nếu một người nộp đơn ILR có vấn đề thể chất hoặc tinh thần lâu dài, họ cũng sẽ được miễn thi.

Tôi cần phải cung cấp những tài liệu nào?

Nếu bạn đang nộp đơn xin Vào định cư vĩnh viễn, bạn cần phải cung cấp một số tài liệu trong đơn của mình. Các tài liệu cụ thể cần cung cấp khi bạn nộp đơn xin vào định cư vĩnh viễn sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

 

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn không thể cung cấp bất kỳ tài liệu cụ thể nào, rất có khả năng đơn xin Visa định cư/Vào định cư vĩnh viễn tại UK của bạn sẽ bị từ chối. Nếu được yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ tài liệu bổ sung nào, chẳng hạn như giấy phiếu lý lịch pháp lý, bạn phải bổ sung kịp thời để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào đối với đơn đăng ký của bạn.

 

Ngoài ra, hãy nhớ rằng các tài liệu bạn cung cấp phải phải là tài liệu gốc. Nếu bạn không thể cung cấp các tài liệu gốc vì những lý do ngoài khả năng của bạn, Bộ Nội vụ sẽ xem xét vấn đề này.

 

Một số tài liệu và thông tin mà bạn có thể cần cung cấp trong đơn đăng ký của mình:

 • Hộ chiếu và bất kỳ hộ chiếu nào hết hạn trong thời gian bạn cư trú tại UK

 • Hai ảnh thẻ kích cỡ hộ chiếu

 • Vượt qua bài kiểm tra ‘Life in the UK’ (nếu không được miễn)

 • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu không được miễn)

 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận nhận con nuôi

 • Các tài liệu chi tiết về bất kỳ khoảng thời gian nào ở bên ngoài UK trong thời gian bạn cư trú tại UK

 • Lịch sử nhập cư của bạn

 • Thông tin tài chính, bao gồm sao kê ngân hàng

Tôi cần điền vào mẫu đơn đăng ký nào?

Khi bạn đã đầy đủ tất cả các tài liệu của mình, bạn sẽ cần phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký của mình và gửi cho Bộ Nội Vụ.

 

Nếu bạn đang nộp đơn với tư cách là bạn đời của một người hoặc cha mẹ của một đứa trẻ đã vào định cư ở UK, bạn cần phải hoàn thành Mẫu đơn (M). Đối với tất cả các đơn xin vào định cư vĩnh viễn khác, bạn sẽ cần điền theo Mẫu đơn (O)

 

Bạn bắt buộc phải điền đầy đủ và chính xác vào mẫu đơn. Bộ Nội Vụ sẽ tự động từ chối các đơn xin không đáp ứng các yêu cầu của ILR.

 

Ngoài ra, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp nhất định, Bộ Nội vụ có thể yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn sau khi đơn đăng ký đã được nộp.

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0203 923 9188 để được kiểm tra pháp lý chuyên nghiệp về đơn đăng ký của bạn.

 

Thẻ BRP là gì?

Thẻ BRP là một hình thức nhận dạng mà bạn sẽ nhận được nếu đơn đăng ký ILR của bạn thành công. Bạn không cần phải đăng ký BRP riêng.

 

BRP nêu chi tiết tên, ngày sinh và nơi sinh của bạn, cũng như thông tin tình trạng nhập cư. BRP cũng sẽ bao gồm ảnh khuôn mặt và dấu vân tay của bạn.

Phí đăng ký ILR là bao nhiêu?

Chi phí phải nộp cho một đơn xin hiện là £ 2,404. Bạn sẽ cần phải trả thêm £50 mỗi người cho bất kỳ người phụ thuộc nào trong đơn đăng ký.

 

Tuy nhiên, có những chi phí khác cần lưu ý. Phí cho bài thi ‘Life in the UK’ là £75 và bài kiểm tra tiếng Anh là £150. Ngoài ra, bạn cần phải tính đến bất kỳ khoản phí nào của việc dịch tài liệu và thông tin một cách chuyên nghiệp.

 

Khi nào tôi sẽ nhận được quyết định vào định cư vĩnh viễn?

Đối với các đơn xin vào định cư vĩnh viễn tiêu chuẩn, Bộ Nội vụ nói rằng rằng sẽ có quyết định trong vòng sáu tháng kể từ ngày nhận được đơn.

 

Khung thời gian này, nếu đơn đăng ký của bạn thành công, bạn sẽ nhận được BRP trong vòng bảy ngày sau khi quyết định về đơn của bạn được đưa ra.

 

Nếu bạn đang mong muốn BNV đưa ra quyết định nhanh hơn hoặc bạn cần đẩy nhanh quá trình, có hai tùy chọn có sẵn:

 • Dịch vụ ưu tiên sẽ xử lý đơn đăng ký của bạn trong vòng năm ngày làm việc và tốn thêm £500

 • Dịch vụ siêu ưu tiên sẽ xử lý đơn đăng ký của bạn trong vòng một ngày làm việc, chi phí thêm 800 bảng Anh

Đội ngũ của chúng tôi có thể trợ giúp bạn xử lý những vấn đề liên quan đến thủ tục xin vào định cư, hãy liên hệ ngay để được giúp đỡ.

 • Tôi có cần phải xin Visa khi đến UK không?
  Không phải tất cả những người đến UK đều bắt buộc phải xin Visa. Những trường hợp ngoại lệ sau sẽ không cần nộp đơn lên UKVI: Quốc tịch Châu Âu Công dân khu vực kinh tế Châu Âu Công dân khối thịnh vượng chung Những người đã đinh cư tại Vương Quốc Anh Những cư dân được ở lại UK Những công dân của các quốc gia không được liệt kê trong danh sách công dân được cấp thị thực Nếu bạn không chắc mình có cần thị thực để đến UK hay không, bạn có thể nhờ đến sự tư vấn của một trong những luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi.
 • Vì sao cần phải nộp đúng diện Visa đang xin?
  Đây là điều tối thiểu cần thiết để nộp đơn cho những diện visa cần. Ví dụ: Nếu như bạn có con nhỏ, bạn cần phải bao gồm đơn của chúng cùng với đơn xin của bạn. Nếu như bạn bị trượt diện visa mà bạn đang xin, hoặc nếu bạn không đáp ứng đủ những yêu cầu, đơn xin của bạn sẽ bị từ chối. Điều này không những khiến bạn mất thời gian mà tốn cả tiền bạc. Lưu ý: Nếu như trường hợp của bạn bị từ chối, phí nộp hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Nộp nhầm mẫu đơn cũng có thể khiến bạn bị chậm trễ đối với trường hợp của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bạn, đặc biệt nếu như bạn đang cố gia hạn diện visa của mình hoặc cố đổi sang một diện khác khi mà bạn đang ở tại UK.
 • Làm thế nào để nộp đơn xin Visa UK?
  Visa nhập cư UK (UKVI) đã triển khai một hệ thống ứng dụng được biết đến là hệ thống nhập cảnh (EC). Trong hệ thống này, những nguời không phải quốc tịch Anh nhưng muốn đến du lịch hoặc ở tại UK với những mục đích khác nhau có thể nộp đơn xin cho các diện thích hợp. Qúa trình này thông thường sẽ bao gồm phỏng vấn và yêu cầu người nộp đơn lấy thông tin sinh trắc học (lăn tay và chụp hình) và được thực hiện trước khi họ đến UK.
 • Tôi có thể nộp đơn xin visa cho người phụ thuộc không?
  Nếu một trong những thành viên gia đình bạn mang quốc tịch Anh, bạn hoàn toàn có thể nộp đơn cho diện visa gia đình. Bên cạnh đó, bạn sẽ đủ điều kiện để vào UK theo diện ngừơi phụ thuộc. Với các mục đích nhập cư khác nhau, bạn có thể bao gồm những mục sau vào đơn xin là người phụ thuộc như sau: · Những người có quan hệ gia đình với những người đang sở hữu visa đủ điều kiện · Người cộng tác (có thể là vợ chồng, hôn thê hoặc đối tác dân sự) của một người được định cư tại UK sau khi sở hữu visa phụ thuộc để đủ điều kiện trong một thời gian dài. · Trẻ được sinh ra bởi người được định cư vĩnh viễn tại UK hoặc người mang quốc tịch UK nhưng lần đầu đến UK với Visa phụ thuộc. Những cá nhân sẽ được visa thành công để ở lại UK cùng với ngày hết hạn của tình trạng của visa phụ thuộc. Nếu người thân của bạn được phép lưu trú vô thời hạn, bạn sẽ được ở lại UK trongkhoanrg thời gian ban đầu là 3 năm. Visa phụ thuộc cho phép người phụ thuộc làm việc tại UK. Nếu họ mong muốn được học tập tại đây, đầu tiên họ phải nộp đơn để lấy chứng chỉ phê duyệt học thuật.
 • Làm thế nào để gia hạn Visa UK ?
  Phần lớn thị thực UK sẽ hết hạn vào một thời gian nhất đinh, nó phụ thuộc vào visa bạn thuộc loại gì. Tình trạng nhập cư duy nhất khônhg cần gia hạnh chính là định cư vĩnh viễn và có quốc tịch Anh. Nếu như cần phải hiểu chính xác khi nào thị thực của bạn sẽ hết hạn và khi nào bạn cần phải nộp đơn xin gia hạn. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Đừng quên rằng, một khi bạn đã nộp đơn yêu cầu gia hạn, bạn sẽ phải đợi ít nhất 8 tuần để có quyết định từ Bộ Nội Vụ. Nếu như Visa của bạn gần hết hạn và bạn có mong muốn được nhận những lời khuyên chuyên nghiệp làm thế nào để gi hạn, luật sư di trú của chúng tôi rất hân hạnh được trợ giúp bạn.
 • Khi nào tôi nên bắt đầu nộp Visa UK?
  Theo quy định, bạn cần phải nộp đơn xin ít nhất 90 ngày trước khi bạn đến UK. Hạn cuối cùng bạn nộp hồ sơ tối đa 15 ngày làm việc trước khi bạn muốn đến thăm Vương Quốc Anh.
 • Thời gian để xử lý hồ sơ ?
  Thời gian chờ để nhận được quyết định của Bộ Nội Vụ phụ thuôc vào diện visa hoặc tình trạng mà bạn đang nộp đơn. Dù sao đi nữa, bạn có thể nhận được quyết định từ UKVI chỉ trong 5 ngày làm việc nếu chọn dịch vụ nhanh. Bạn sẽ phải chi trả 1 khoản là £500 cho việc sử dụ dịch vụ này. Ngoài ra, với khoản phụ phí £800 bạn có thể sử dụng dịch vụ siêu nhanh, quyết định sẽ được đưa ra vào cuối ngày làm việc hôm sau ( hoặc 2 ngày kể từ sau lịch hẹn với UKVCAS). Nếu như đơn cuả bạn đang cần gấp và cần phải đẩy nhanh tiến độ, hãy liên lạc với đội ngũ của chúng tôi để có thể được trợ giúp nộp đơn trước hạn bạn cần.
 • Phụ phí bảo hiểm nhập cư là gì và có cần phải trả chi phí này không?
  Tuỳ thuộc vào tình trạng nhập cư của bạn là gì, bạn có thể bị yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm, Có thể hiểu là phí bảo hiểm nhập cư. Bạn bắt buộc phải chi trả phí này ngay khi bạn nộp đơn online. Nếu như bạn nộp bằng đường bưu điện, bạn cần phải bao gồm số tham chiếu bảo hiểm trên đơn của bạn. Ngay sau khi bạn hoàn thành thanh toán phụ phí bảo hiểm cho đơn của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ y tế quốc gia (NHS)
 • Có cần phải đủ điều kiện tiếng anh để nhập cảnh vào UK không?
  Mỗi đơn nộp đều có một yêu cầu nhất định, các tiêu chí khác nhau, đặc biệt là kiến thức cụ thể về viết và nói bằng tiếng anh. Ví dụ, điều kiện này là bắt buộc đối với những người nộp đơn xin thị thực vợ chồng hoặc những người muốn định cư vĩnh viễn tại UK. Bạn có thể chứng minh khả năng tiếng Anh bằng cách: · Cung cấp bằng học thuật hợp lệ. UKVI sẽ chỉ chấp nhận bằng hoặc chứng chỉ được dậy bằng tiếng Anh và được công nhận bởi UK NARIC. · Làm bài kiểm tra tiếng anh với trình độ thấp nhất là A1. Một số loại thị thực yêu cầu kiến thức cao hơn về ngôn ngữ, đặc biệt nếu bạn muốn định cư tại UK · Những người dưới 18 hoặc trên 65, hoặc có tiểu sử bệnh lý về tâm thần, sẽ được miễn thi tiếng anh.
 • Hồ sơ của bị từ chối. Làm thế nào để kháng cáo?
  Cùng với thư từ chối, bạn sẽ nhận được hướng dẫn của Bộ Nội Vụ về việc kháng cáo. Nếu bạn không đủ điều kiện để kháng cáo, bạn sẽ được cung cấp cơ hội xem xét hành chính. Bạn chỉ có duy nhất 28 ngày để gửi quyết định kháng cáo. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, điều cần thiết là phải hiểu lý do từ chối để đảm bảo tránh những sai lầm tiếp theo. Thủ tục kháng cáo hoặc tái thẩm vụ hành chính luôn phức tạp. Vì lý do này, bạn nên tìm những chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp để lấy lời khuyên.
 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở quá hạn visa?
  Việc ở quá hạn visa là vi phạm hình sự theo mục 24 của đạo luật nhập cư 1971. Nói cách khác, khi visa của bạn hết hạn,bạn buộc phải rời khỏi UK trong vòng 30 ngày trừ khi cólys do hợp lý để ở lại. Nếu như bạn ở quá thời hạ, bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Ví dụ, nếu bạn rời khỏi UK sau thời thời hạn 30 ngày, bạn có thể bị cấm nhập cảnh trở lại đất nước này từ một năm đến mười năm. Bạn có thể tránh cấm lệnh bằng cách rời khỏi quốc gia với chi phí của riêng bạn . Việc ở quá hạn visa sẽ đem đến nhiều bất lợi cho những đơn nộp trong tương lai của bạn nếu muốn ở lại UK. Bên cạnh đó, bạn sẽ không được xem xét như một người có đạo đức tốt và do đó bạn sẽ không bao giờ có thể được cấp quốc tịch ANh.
 • Tôi có thể được hoàn phí visa không?
  Trong những trường hợp cụ thể, bạn sẽ được hoàn tiền cho đơn nộp nếu như bạn huỷ đơn trước đó trước khi sinh trắc học của bạn được thu nhập. Nếu bạn nộp đơn ngoài UK, Bạn cần liên lạc với UKVI. Trong trường hợp này, bạn sẽ được hoàn tiền chỉ khi nào đơn của bạn chưa được xét duyệt. Những đơn được nộp trong UK có thể rút lại phí bằng cách gửi đơn trực tuyến. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có thể bạn sẽ không nhận được khoản phí hoàn nào cho các đơn được nộp tại UK
 • Ai có thể nộp đơn theo diện vợ chồng?
  Để đủ điều kiện cho diện visa kết hôn hoặc visa Partner (đối tác), bạn cần phải thoả mãn những điều kiện sau đây: · Ít nhất đủ 18 tuổi · Hợp pháp để kết hôn với partner (đối tác), người phải có quốc tịch Anh hoặc người được định cư · Có ý định chung sống vĩnh viễn với vợ/chồng của bạn · Chứng minh rằng bạn đủ điều kiện tài chính,và có đủ khả năng để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc mà không cần sự trợ giúp từ chính phủ.Thu nhập tối thiểu là £18.600, hoặc có theer cao hơn nếu bao gồm con bạn · Có chỗ ở phù hợp,đáp ứng đủ tiêu chuẩn sống tại UK. · Đủ điều kiện tiếng anh Để nhận được hướng dẫn về cách chuẩn bị đơn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi
 • Danh sách nghề nghiệp thiếu hụt tại UK?
  Nếu bạn đươc một công việc có tay nghề cao từ một nhà tuyển dụng tại UK, trường hợp của bạn chỉ có thể hợp lệ nếu vị trí đó được liệt kê trong danh sách những ngành nghề thiếu hụt. Những ngành nghề đó bao gồm: IT, nhà khoa học,y tá, bác sĩ chuyên gia công nghê thông tin. Theo như luật của UK, các công việc có kĩ năng phải được đưa ra trong vòng 28 ngày trước khi họ có đưa ra lời đề nghị cho lao động nước ngoài. Nếu như lời mời làm việc của bạn có giá trị pháp lý, bạn có thể đưa những thành viên gia đình mình vào đơn đăng kí.
 • Visa sinh viên có được đi làm tại UK không?
  Luât Uk cho phép sinh viên được đi làm ít nhất 15 tiếng 1 tuần và toàn thời gian trong thời gian nghỉ phép.

Liên hệ để được hỗ trợ

+44 (0) 20 3923 9188

bottom of page